contact

Neem contact met ons op.

Huisvestingsmanagement

Nieuwe werkwijzen, centralisatie, de inrichting van een Shared Service Center... Voor veel organisaties, zowel privaat als publiek, zijn het interessante besparingen. De wereld verandert en uw organisatie verandert in rap tempo mee. Dit heeft gevolgen voor alle aspecten van uw organisatie, dus ook voor uw huisvesting. Onze integrale benadering van huisvestingsvraagstukken biedt mogelijkheden om uw huisvesting opnieuw af te stemmen op de wensen en eisen van de organisatie en de omgeving.

Strategische beslissingen

Elke organisatie is continu in beweging. Om de strategische doelen te halen, kijken we met u naar welke aspecten van bedrijfsvoering aanpassingen vragen. Gesignaleerde ontwikkelingen hebben vaak invloed op de huisvesting. Bij het opstellen van een huisvestingsstrategie is het van belang de vraag te stellen hoe deze kan bijdragen aan de doelen van de organisatie als geheel. Huisvestingsstrategie stemmen wij samen met u af op de missie, visie en ambities van de organisatie.

Rekening houden met ieders belang

Bij onze integrale benadering van huisvesting houden we rekening met de belangen en opvattingen van vele partijen: opdrachtgever, interne dienstverlener, externe partijen, dagelijkse bedrijfsvoering en het belang van de medewerkers als eindgebruikers. Wij ondersteunen u bij strategische vraagstukken, zoals de analyse van de huisvestingsportefeuilles en locatievraagstukken waarbij het primair proces en de ontwikkelingen daarbinnen leidend zijn. We stellen masterplannen voor u op, voeren haalbaarheidsstudies uit en geven adviezen inzake koop- en huurbeslissingen.

Uitwerking

Wij stemmen uw huisvestingsstrategie nauwkeurig af op de missie en visie van uw organisatie. Pas na een helder beeld van uw ambitie en de rol die huisvesting  en bedrijfsvoering hierin kan spelen, maken wij een strategisch plan voor de huisvesting. Wij zijn de sparringpartner van bestuur of directie.

De volgende stap is de uitwerking van de strategie tot beleid, het tactische niveau. Wij zoeken met u de samenhang en verbinding met reeds lopende of nieuw te starten programma's en projecten. Zo is te denken aan projecten op het terrein van nieuwe werkvormen, leiderschap en de introductie en optimalisatie van het gebruik van flexplekken en plaats- en tijd onafhankelijk werken.

Onze expertise

De koppeling tussen uw organisatiedoelen en huisvestingsvraagstukken is onze expertise. Met enthousiasme en toewijding zetten wij ons in voor een optimale huisvesting, passend bij uw organisatie en medewerkers.