contact

Neem contact met ons op.

Organisatiegericht Huisvesten

Organisaties veranderen en stellen andere eisen aan huisvesting en werkplekomgeving. Wij ontwikkelen huisvestings- en werkplekconcepten die de nieuwe werkwijze optimaal ondersteunen. Daarbij kijken wij naar de fysieke omgeving, de informatie omgeving én de sociale omgeving - de mensen zelf. Wij hebben ervaren dat deze integrale aanpak - in combinatie met maatwerk - dé sleutel is tot een succesvolle implementatie.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering, duurzaamheid, andere manieren van werken, leiden tot een andere benadering van werk. Medewerkers krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Organisaties veranderen, en zo ook hun kijk op huisvesting en werkplekomgeving.

Boeiende vragen

Verschillende vragen dringen zich op:

  • Hoe kan ik efficiënter omgaan met huisvesting en de beschikbare ruimte?
  • Hoe kan ik daardoor kosten besparen en meer kwaliteit bieden?
  • Hoe zorg ik voor een flexibele huisvesting en een flexibel en toekomstbestendig werkplekconcept?
  • Welk werkplekconcept en welke manier van werken sluiten het beste aan bij mijn organisatie?
  • Hoe worden medewerkers gemotiveerd om op een andere wijze te gaan werken? Hoe moet ik deze verandering begeleiden?
  • Wat is de impact van Organisatiegericht Huisvesten op mijn organisatie?

Onze aanpak

Organisatiegericht Huisvesten helpt u om een goede keuze te maken voor een passend werkplekconcept. Het gaat dan om een nieuwe werkwijze die het primaire proces van uw organisatie optimaal ondersteunt.

Omgevingen

Bij de ontwikkeling van een werkplekconcept kijken wij naar de fysieke omgeving, de informatie omgeving en de sociale omgeving - de mensen zelf. Een juiste balans en de juiste aandacht van die drie omgevingen is een voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Door deze multidisciplinaire benadering met veel aandacht voor de medewerkers sluit Organisatiegericht Huisvesten aan bij de het gedachtegoed van nieuwe werkvormen.

Meerwaarde door maatwerk

Door aan te sluiten bij wat leeft in uw organisatie, kenmerkt onze aanpak zich door maatwerk. Onze medewerkers en samenwerkingspartners hebben elk hun eigen professionele achtergrond. Door deze brede kennis en ervaring kunnen wij voor de beantwoording van uw klantvraag steeds een passend projectteam samenstellen.