werken bij LSa? bekijk de vacatures

Er zijn meerdere vacatures online, bekijk ze allemaal hier.

contact

Neem contact met ons op.

wij adviseren

  • Ballast Nedam
  • Belastingdienst
  • Hoge Raad der Nederlanden

Voor een overzicht van alle Lsa opdrachtgevers, klik hier.

Projectmanagement

De realisatie van plannen is steeds complexer geworden. Het is daarom van belang uw (huisvestings)project integraal te benaderen om binnen de gestelde kaders het project te realiseren. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak en een flinke dosis realiteitszin. 

U staat bijvoorbeeld voor een uitgebreide huisvestingsopgave en u wilt er zeker van zijn dat het project van A tot Z met de juiste kennis en toewijding wordt uitgevoerd. Onze projectleiders en adviseurs werken in teams en geven invulling aan uw projectopdracht. Door deze teamgewijze aanpak bent u verzekerd van continuiteit en  juiste deskundigheid.

Heldere kaders en afspraken zullen tijdens het proces goed worden bewaakt. Planmatig, stap voor stap naar het gewenste resultaat. Van initiatief- tot aan de exploitatiefase. 

Integraal ontwerpen


Om het ontwerpproces integraal te managen, is het van belang dat vanaf de start van het project ook integraal wordt gewerkt. Alle ontwerpende en adviserende partijen moeten daarbij aan tafel zitten. Het resultaat dat de opdrachtgever beoogt, wordt vanuit een gezamenlijk belang gemanaged en zo wordt gekomen tot een integraal ontwerp.

 

Om het gezamenlijk managen mogelijk te maken, wordt een ontwerpteam samengesteld en worden randvoorwaarden ingevuld.

 

Kostenbewust ontwerpen


De laagste prijs is niet per definitie het beste. De gehele life cycle wordt betrokken in de beoordeling van de voorstellen en alternatieven. Dat vergt om maatregelen en de juiste attitude.

 

Onderhoudsbewust ontwerpen


Aan het ontwerpteam moet worden meegegeven dat het onderhoud en dus de exploitatie een vast en belangrijk onderdeel is bij het ontwerpen.

Samenwerking ontwerpteamleden


Reeds bij de start is het van belang de marktpartijen, die door afzonderlijke selectie bij elkaar zijn gebracht, tot één team te maken. Voor alle partijen moet helder zijn wat van hen wordt verwacht en wanneer het project als geslaagd kan worden bestempeld. De onderlinge afspraken tussen de partijen worden vastgelegd. Het management zal ook aandacht besteden aan de verwachtingen van de teamleden; aan hoe zij denken hun doel en dat van de opdrachtgever te bereiken.