Duurzame huisvesting

Duurzame huisvesting staat bij steeds meer organisaties hoog op de agenda. Organisaties willen hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid bevestigen en verantwoordelijkheid nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Het thema duurzaamheid beperkt zich binnen organisaties niet langer tot producten en diensten, maar beslaat de volledige organisatie en dus ook huisvesting. In de afgelopen jaren zijn certificaten voor duurzame huisvesting ontwikkeld, waaronder BREEAM.

Duurzaamheid is bijvoorbeeld van belang bij de ontwikkeling en renovatie van vastgoed. Het betreft dan het gebruik van duurzame materialen die voldoen aan de craddle-to-craddle gedachte, maar ook de besparing van energie en het terugdringen van afvalstromen.

Lastige vragen bij duurzame huisvesting

Bij duurzaamheid denkt men vaak in eerste instantie aan het besparen van energie of het vastgoed dusdanig inrichten dat milieu en omgeving zo min mogelijk belast worden. Ook is te denken aan duurzaam beheer en onderhoud, ofwel duurzaam facility management.  Dit is uiteraard onderdeel van duurzame huisvesting, maar in de praktijk ligt het vaak ingewikkelder. Neem bijvoorbeeld het vraagstuk: is het milieutechnisch en economisch gezien interessanter om een gebouw te slopen of een bestaand gebouw te renoveren tot een duurzaam complex?

Bij LSa kunnen we u op weg helpen naar de verduurzaming van de huisvesting in uw organisatie. Bij het ontwikkelen van een visie op duurzame huisvesting neemt Het Nieuwe Werken (HNW) een prominente plaats in.  Juist in HNW wordt een balans gevonden tussen de fysieke, digitale en sociale omgeving. Dit leidt tot minder beslag op de ruimte doordat minder kantoren nodig zijn. Daarnaast leidt meer digitaal en plaatsongebonden werken tot reductie van woon-werk verkeer.

Laanbroek Schoeman adviseurs en duurzame huisvesting

Duurzame huisvesting zorgt niet automatisch voor een duurzaam gebruik. Daarvoor is het van belang dat breder naar de huisvesting wordt gekeken: het gebouw,  de inrichting, de werkplek, de werkprocessen  en de ondersteuning door ICT: het feitelijk gebruik van de duurzame omgeving. Laanbroek Schoeman adviseurs volgt deze integrale benadering bij het realiseren van duurzame huisvesting.