Huisvesting gemeenten

Huisvesting van gemeenten vraagt om specifieke kennis en ervaring van de gemeentelijke organisatie, van de werkprocessen en de relatie met publieksgroepen. De uitbreiding van gemeentelijke taken in het kader van de decentralisatie, gemeentelijke fusies of samenwerkingsverbanden en taakstellende bezuinigingen vanuit het Rijk hebben invloed op de werkprocessen van gemeenten. Daarmee ontstaat er behoefte aan een andere, meer passende huisvesting gemeenten.

Veel gemeenten ontwikkelen zich in de richting van regieorganisaties waarbij uitvoerende taken door derden worden verricht. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties van medewerkers van gemeenten, maar leidt ook tot inkrimping van het medewerkersbestand. Bij deze ontwikkeling past de introductie van Het Nieuwe Werken (HNW) en de concentratie van gemeentelijke taken op een beperkt aantal locaties.

Huisvesting gemeenten en Het Nieuwe Werken

De kern van HNW is effectiever, efficiƫnter en prettiger werken. Bij gemeenten komen hierdoor meer middelen beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Huisvesting en digitalisering bieden grote mogelijkheden om de relatie met de burger te verstevigen. Om dit te realiseren is meer nodig dan huisvestingsbeleid. HNW als speerpunt van huisvesting gemeenten vraagt ook om een andere wijze van aansturen en samenwerken, en om een inzet van ICT waardoor het werken tijd- en plaatsonafhankelijk kan plaatsvinden.

Laanbroek Schoeman adviseurs en huisvesting gemeenten

Laanbroek Schoeman adviseurs volgt een integrale benadering bij advisering op het gebied van huisvesting gemeenten. Communicatie en betrokkenheid zijn voorwaarden voor draagvlak en daarmee voor het slagen van de nieuwe huisvesting. De fysieke werkplekomgeving en de ICT ondersteuning maken HNW mogelijk, maar mensen zijn de sleutel!

LSa is nauw betrokken bij huisvesting van gemeenten door haar ervaring bij gemeenten zoals Utrecht, Krimpen aan den IJssel, Leiderdorp, Waddinxveen en Leudal