Huisvesting onderwijs

Huisvesting van onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen vraagt om specifieke kennis en ervaring. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en ervaring op gebied van inrichting en gebruik van gebouwen, maar ook op het terrein van financiering en wetgeving, beheer en onderhoud.

 Er zijn talloze eisen, wetten en voorwaarden waaraan de huisvesting van onderwijs moet voldoen. Daarnaast stellen verschillende onderwijskundige principes eisen aan huisvesting en inrichting. Tenslotte kunnen onderwijsgebouwen specifieke functies hebben zoals laboratoria, testruimtes, etcetera.

Laanbroek Schoeman adviseurs begrijpt de specifieke aspecten van huisvesting onderwijs als geen ander dankzij onze uitgebreide ervaring bij vooraanstaande onderwijsinstellingen zoals de Vrije Universiteit Amsterdam, Rotterdam School of Management (RSM), Universiteit Utrecht  en Hogeschool Utrecht.

Ontwikkelingen in  huisvesting onderwijs

De onderwijswereld is sterk in ontwikkeling en dit heeft gevolgen voor de huisvesting. Instellingen worden in toenemende mate themagericht en specialiseren zich. Het Nieuwe Leren is ook een belangrijke ontwikkeling. Klassikaal onderwijs maakt plaats voor opdracht- en projectgestuurd leren waardoor meer nadruk komt te liggen op begeleiding en samenwerking. In combinatie met de inzet van ICT waardoor ook onderwijs meer tijd- en plaatsongebonden wordt, vraagt dit om andere, flexibele huisvesting onderwijs.

Onderwijs en bedrijfsleven gaan steeds meer en nauwer samenwerken. Die samenwerking is inhoudelijk en projectmatig, maar ook gericht op delen en gezamenlijk gebruiken van huisvesting en faciliteiten.

Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen en internationalisering de komende decennia sterk doorzetten. Bij renovatie en nieuwbouw van onderwijsinstellingen moet rekening gehouden worden met deze onderwijskundige en wettelijke ontwikkelingen.

Laanbroek Schoeman adviseurs en onderwijs huisvesting

Laanbroek Schoeman adviseurs biedt oplossingen en management voor huisvesting onderwijs, zoals  universiteiten, hogescholen en ROC’s. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het formuleren en realiseren van een integrale huisvestingsvisie. Met onze ervaring kunnen we u voorzien van uitstekend onderwijs huisvestingsadvies passend binnen financiële en onderwijskundige kaders.