Huisvestingsmanagement

Huisvesting heeft tot doel om het primaire proces van de organisatie optimaal te faciliteren. Dat kan alleen als in het huisvestingmanagement de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie helder in kaart zijn gebracht en zijn vastgelegd in een strategisch huisvestingsplan. Dit is de kern van huisvestingsmanagement.

Op basis van het strategisch huisvestingsplan kunnen de financiële kaders in een business case worden uitgewerkt. Vervolgens kunnen onderhoudsmaatregelen efficiënt gepland en begroot worden. Huisvestingsmanagement is daarmee integraal onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus van  de organisatie. 

Projectmatig huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement omvat niet alleen het afstemmen van vraag en aanbod naar huisvesting en de planning- en controlcyclus, maar ook: het optimaliseren van de waarde van vastgoed, doorrekenen van investeringsbeslissingen, en het onderkennen en reduceren van risico’s.

Professioneel huisvestingsmanagement vraagt om een adequate huisvestingsorganisatie. Hierbij gaat het om rollen, taken en verantwoordelijkheden én een goede afstemming met andere stakeholders, zoals HR, ICT en Facility Management. Huisvestingsmanagement wordt de laatste jaren steeds vaker in regie gedaan. Dat vraagt om een goede aansturing en samenwerking met externe partijen als integraal onderdeel van huisvestingsmanagement.

Door de vele raakvlakken van huisvestingsmanagement met bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie en HR is vaak sprake van complexe processen. Succesvol huisvestingsmanagement vraagt dan ook om een projectmatige en procesmatige aanpak.

Laanbroek Schoeman adviseurs en huisvestingsmanagement

Laanbroek Schoeman adviseurs heeft de adviseurs en managers om tot een succesvolle inrichting en implementatie van het huisvestingsmanagement te komen.  Hierbij stellen wij uw organisatiedoelen centraal. Huisvestingsmanagement is hiervan afgeleid zodat het een daadwerkelijke bijdrage levert aan het bereiken van uw organisatiedoelen.