Contact

Centrale overheid

Bij de centrale overheid spelen als gevolg van herinrichting en bezuinigingen grote veranderingen op het gebied van organisatie, huisvesting en dienstverlening. Soms gaat het over krimp, het centraliseren van dienstverlening of het in Publiek Private Samenwerking (PPS) gezamenlijk vormgeven aan initiatieven. Er is bij de centrale overheid behoefte aan toekomstgerichte, flexibele én duurzame oplossingen.

Wij adviseren over de ontwikkeling en invoering van Het Nieuwe Werken - door ons Organisatiegericht Huisvesten genoemd. We begeleiden projecten die gaan over de gevolgen van een terugtredende overheid die een regiefunctie uitoefent. Duurzaam bouwen, ruimteoptimalisatie en de strategische gevolgen van organisatieontwikkeling voor het ruimtelijk programma staan op de agenda.

In onze advisering over huisvesting en organisatie bij de rijksoverheid gaan we vanzelfsprekend uit van door het kabinet vastgestelde normen en aanpak. Integrale contractvorming (DBFMO) en de Rijkswerkplek zijn voorbeelden van een andere werkwijze in een andere werkomgeving.

Aansprekende projecten