Contact

Hoger en universitair onderwijs

Veel universiteitsgebouwen zijn neergezet in de jaren zestig en zeventig en zijn gedateerd. Ze zijn door de groei van de studentenaantallen nu te klein en hun structuur sluit niet meer aan bij de wensen van bestuur en gebruiker. Nieuwe vormen van werken en leren zijn ontstaan en roepen de vraag op of universiteiten met de huidige huisvesting nog wel kunnen concurreren met aansprekende buitenlandse universiteiten. In feite geldt voor HBO-instellingen hetzelfde. Ondanks het aansprekende bouwprogramma van vele instellingen moet de komende jaren extra in huisvesting geinvesteerd worden om de maatschappelijke en technologische veranderingen bij te houden en studenten aan te trekken en te binden.

 

Onze bijdrage omvat de hele huisvestingswaardeketen. Dus van adviseren over strategie- en gebiedsontwikkeling tot realisatie van nieuwbouw en het opzetten van facilitair beheer. Wij bezigen daarom wel de uitdrukking: "Van heipaal tot prullenbak".

 

Aansprekende onderwijsprojecten