Contact

Rechtspraak

Ook bij de gerechten wordt nagedacht over de huidige en toekomstige ruimtebehoefte. Toegenomen huisvestingskosten, maar ook de behoefte aan een flexibele wijze van werken en toenemende digitalisering, zijn belangrijke aanleidingen tot herbezinning op huisvesting. Een interessante en belangrijke ontwikkeling is het gebruik van digitale zittingszalen.

Het wetsvoorstel voor herziening van de gerechtelijke kaart leidt tot een herindeling van de Rechtspraak, waarbij deze wordt ingedeeld in tien gerechten en vier ressorten. De Rechtspraak bepaalt welke zaken waar worden afgedaan, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een vorm van concentratie en specialisatie per locatie.

Deze ontwikkelingen vragen om flexibele oplossingen ten aanzien van de huisvesting bij de Rechtspraak. Laanbroek Schoeman adviseurs ondersteunt de Rechtspraak bij dit proces.

Aansprekende projecten