Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

OVER-gemeenten is OVER!

De OVER-gemeenten (een ambtelijke fusie tussen Oostzaan en Wormerland) heeft afgelopen jaar een flinke transitie doorgemaakt. Naast de uitdaging om opgave gestuurd én volgens een nieuwe organisatiestructuur te gaan werken, zijn alle medewerkers intern verhuisd. De OVER-gemeenten heeft twee locaties; in beide panden is de werkomgeving geoptimaliseerd en verbeterd. Het flexibel werken krijgt meer aandacht en het activiteitengericht werken is ingevoerd. De medewerkers werken tijd- en plaatsonafhankelijk, zodat ze beide besturen optimaal in hun eigen gemeente kunnen ondersteunen.

LSa is vanaf de  tweede helft 2015 betrokken bij het ontwikkelen van de huisvestingsvisie, waardoor het mogelijk bleek in beide gemeenten de huisvesting met ca. 30% te beperken. Vanaf begin 2016 zijn er grote stappen gezet. In samenwerking met OVER-collega’s en LSa is hard gewerkt aan een huisvestingsoplossing die aan alle gebruikerswensen tegemoet komt.

Door het organiseren van werkplekspellen is de inrichting en indeling van de werkomgeving met de organisatie afgestemd. In de ‘Wereldcafés’ (workshopmethode) is in dialoog met de organisatie gesproken over de nieuwe manier van werken. Dit heeft geleid tot het opmaken van een werkplekwijzer (Bricks, Bytes en Behaviour) met daarin de gezamenlijk gemaakte afspraken over de wijze waarop de werkomgeving wordt gebruikt en hoe er onderling wordt samengewerkt. Parallel hieraan hebben de medewerkers in een werkgroep de look & feel uitgewerkt én daarmee de werkomgeving weer ‘eigen’ gemaakt. Om het gebruik van de nieuwe werkomgeving te ondersteunen, is ook een werkplek-checker geïntroduceerd die inzichtelijk maakt welke werkplek beschikbaar is én op welke manier je deze kunt gebruiken. Voor de medewerkers is het gemakkelijk te zien welke werkplekken vrij zijn voor de geplande activiteit.

Naast het begeleiden van de organisatie heeft LSa ook samen met het interne team flink uitgepakt om de huisvesting, de kantoorwerkplekinrichting en ICT aan te laten sluiten op de ambitie van de organisatie. Zo was LSa verantwoordelijk voor de begeleiding van de aanbestedingen (voor meubilair, beveiliging, verbouwingen en de verhuizing) én voor het projectmanagement van de verbouwing en verhuizing op twee locaties.

De aannemers konden aan het werk en de overlast voor de collega’s werd daarmee tot het minimale beperkt. Inmiddels is het meubilair ook aangepast, zijn de nieuwe ICT-tools uitgerold en is de OVER-gemeente over. Kortom: missie geslaagd!

Het LSa team (Ben Laanbroek: projectmanager en bestuurlijke besluitvorming, Joost Bonnema: projectleider verhuizing en aanbestedingen en Riëtte Laanbroek: projectleider organisatie- en gebruikersbegeleiding) dat zich hiermee heeft bezig gehouden is ontzettend trots op het eindresultaat en wenst de OVER-gemeenten veel plezier en succes in hun nieuwe flexibele werkomgeving!