Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

Weer een leuke klus bij RWS!

Het management van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat is momenteel druk bezig met het goede voorbeeld geven dat het anders kan als je samen je werkomgeving deelt. De afdelingen van de Corporate Dienst (CD) hebben afgelopen zomer (in fase 1) ruimte gemaakt om een extra partij in te kunnen huizen in de laagbouw van Westraven. Momenteel wordt in fase 2 gekeken hoe ze de nieuwe status quo kunnen uitnutten en aan kunnen grijpen om op een andere manier (samen) te werken.

LSa heeft management sessies verzorgd om de kansen en consequenties van deze stap te bespreken. Wat zijn de verwachtingen en wat kun je zelf en samen doen met collega’s om op een prettige manier te kunnen werken in de nieuwe situatie. De veranderingen in de fysieke werkomgeving en de consequenties die daarbij komen kijken, zijn samen doorgenomen. Maar ook de onderlinge werkafspraken binnen en tussen de afdelingen zijn gemaakt, zodat het management goed beslagen ten ijs richting hun medewerkers kunnen communiceren en handelen.

Quote leidinggevende: Geen kille rekenexercities over vierkante meters. Geen “dit is rijksoverheidbeleid, dus pas je maar aan”. Geen “deze vleugel is van afdeling X, dus jij mag hier niet zitten”.
Gewoon 800 CD-medewerkers die met elkaar meer dan voldoende ruimte te delen hebben (zie de rijksbrede benchmark!), verdeeld over 5 werkdagen in de week.
Medewerkers zijn superflexibel, zeker als ze beloond worden voor het goede gedrag (bijvoorbeeld met lachende collega’s, toevallige ontmoetingen met leuke nog onbekende collega’s of met complimenten van de baas).
En jullie kennen mijn stokpaardje wellicht: niet klagen over drukte op dinsdag en donderdag als ik je maandag, woensdag en vrijdag niet op kantoor zie. Hier hebben we als management nog wel wat in te doen richting medewerkers.
Kortom: fase 2 gaat over anders werken: je thuis voelen, samen werken voor de CD, the place to be. Eigenlijk voor RWS als totaal, maar dat komt later wel.

Na de verhuizing organiseert LSa medewerkers-sessies om de eerste ervaringen met de nieuwe omgeving en de belevingen met de andere collega’s te bespreken. Tevens toetsen we of er is bereikt wat ze voor ogen hadden en of er nog bepaalde behoeften zijn, nu ze gewend zijn aan hun nieuwe werkelijkheid. Wat werkt wel, wat valt tegen, waar is eventueel nog behoefte aan en hoe houden we de dialoog gaande over het samen werken met én tussen elkaar? Weer een leuke klus dus bij RWS!