Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

Weer een stap verder voor het nieuwe Huis van de Stad in Nijkerk

De afgelopen maanden heeft LSa binnen de gemeente Nijkerk hard gewerkt aan het uitwerken van diverse businesscases voor de gebiedsontwikkeling van het Kerkplein en de Havenkom. Samen met de gemeente, het platform binnenstad en de grondeigenaren is onderzocht op welke locaties het nieuwe ‘Huis van de Stad’ het beste kan worden ontwikkeld en wat de impact daarvan is.

In de vergadering van 30 maart zijn de plannen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad heeft ingestemd om de plannen verder uit te werken. Er is besloten om het Kerkplein verder te ontwikkelen tot woonlocatie met een bronpunt voor parkeren. In de Havenkom komt het Huis van de Stad op de locatie van de huidige dependance.  Het huidige gemeentehuis zal worden herontwikkeld tot  een woonlocatie met bronpunt voor parkeren. Het monument wordt daarbij behouden en zal een passende nieuwe functie krijgen.

De komende maanden worden nog een aantal zaken verder uitgezocht en uitgewerkt. Na de zomer worden de  resultaten  aan de raad voorgelegd, waarna de verdere voorbereiding van de verschillende projecten zal worden opgestart.