contact

Neem contact met ons op.

Integrale dienstverlener

Onze opdrachtgevers vragen ons mee te denken over complexe vraagstukken. Soms begint het met een acute huisvestingsvraag. Maar gaandeweg kan ook de vastgoedportefeuille aan de orde komen of het vestigingsbeleid. Niet zelden gaat het om een andere wijze van werken. Meer flexibel, meer digitaal en meer onderlinge samenwerking. Of de klant wil door huisvesting en werkwijze haar identiteit en imago benadrukken. Hoe kan kennismanagement worden geborgd in nieuwe werkplekconcepten? Ook een belangrijke vraag!
Deze kwesties overschrijden traditionele vakgebieden en vragen om een bundeling van expertise en een integrale aanpak. Die aanpak hebben we in de loop der jaren ontwikkeld, verfijnd en toegepast in onze projecten. Daarom presenteren we ons met trots als integrale dienstverlener.

Experts en professioneel netwerk

Bij LSa werken 12 professionals, experts in hun vakgebied, die zich op deze site aan u presenteren. Om onze opdrachtgevers goed te kunnen adviseren, stellen we per project een passend team samen. Bij bijzondere klantvragen maken we ook gebruik van externe partijen en experts die duurzaam aan onze organisatie zijn verbonden. Omdat LSa voor de klant de contractpartij is, spreken we in dit verband van LSa als kennishub.