Project huisvesting

Een nieuw huisvestingsproject vraagt om een integrale en deskundige aanpak. Bij de start van een nieuw project komen veel verschillende partijen kijken, van architecten tot aan bouwbedrijven. Bij de start van een nieuw project huisvesting wordt onder andere gekeken naar de volgende punten:

  • Neem de visie en missie van de organisatie als startpunt en vertaal dit door naar wensen voor het project huisvesting die aansluiten op dit doel.
  • Stel het doel van de nieuwe huisvesting vast. Bekijk vervolgens welk concept daar het best bij past.
  • Past het project huisvesting bij uw werknemers? Zullen zij zich vertrouwd voelen in de werkomgeving die u gaat realiseren?
  • Zorg voor goed huisvestingsadvies voordat er een keuze wordt gemaakt voor bepaalde partijen.

Bovenstaande punten worden systematisch uitgewerkt in een kloofanalyse waardoor de te volgen weg scherp wordt afgebaand.

Doelen project huisvesting

Wat zijn nu potentiƫle doelen voor het nieuwe project huisvesting? Er zijn talloze doelen te formuleren. Een aantal voorbeelden van doelen voor een huisvesting project zijn:

  • Hogere arbeidsproductiviteit realiseren(het gebouw inrichten zodat de arbeidsproductiviteit wordt vergroot)
  • Verhogen van de innovatiekracht (faciliteren van creativiteit met behulp van creatieve ruimtes)
  • Kostenreductie (de kosten voor de huisvesting verlagen)
  • Efficiency verbeteren (kantoor zo inrichten dat er efficiĆ«nter gewerkt word)
  • Imago verbeteren (aantrekkelijk gebouw voor klanten, omgeving en nieuw talent)

Er zijn naast de omschreven doelen nog veel meer doelen die gedefinieerd kunnen worden voor de start van een nieuw project huisvesting. Ook zijn er andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de verwachte groei of krimp van het bedrijf. Bij Laanbroek Schoeman adviseurs hebben we de kennis in huis om het gehele project huisvesting in goede banen te leiden.