Contactpersoon

Michaël Geerding

T: 010 266 00 44

E: mig@lsadviseurs.nl

Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

HNW Belastingdienst

Het Nieuwe Werken: Werken aan resultaat, altijd en overal

Onder dit motto is de Belastingdienst in 2014 gestart met een omvangrijk programma met als doel Het Nieuwe Werken binnen de dienstonderdelen te bevorderen. Voor de invoering van HNW is bij het Centrum voor Kennis en Communicatie (CKC) een team geformeerd dat de dienstonderdelen ondersteunt. In 2014 was LSa betrokken bij de implementatie van het HNW bij verschillende Belastingdienstonderdelen en leverde zij een bijdrage aan de professionalisering het HNW-team.

Projectinformatie

Het Nieuwe Werken moet de Belastingdienst helpen haar resultaten te verbeteren. Die verbetering is nodig om aan burgers, bedrijven en medewerkers ook in de toekomst te kunnen bieden wat nodig is. De Belastingdienst wil medewerkers meer verantwoordelijkheid en regie geven in de wijze van werken en HNW biedt medewerkers de vrijheid om te bepalen waar, wanneer, hoe en met wie gewerkt wordt. Hoe kan HNW bijdragen aan het scheppen van een werkomgeving die medewerkers en leidinggevenden prikkelt tot betere prestaties? Dat is de centrale vraag!

De Belastingdienst pakt HNW op een integrale wijze aan. Door onderscheid te maken naar virtuele, fysieke en mentale omgevingen wordt gewerkt aan een aanpak waarin ICT, procesorganisatie (Lean), huisvesting en inrichting de juiste plek vinden, met alle aandacht voor de veranderkundige aspecten die daaraan zijn verbonden. Hoewel voor deze ‘omgevingen’ afzonderlijke specialisten beschikbaar zijn, komt alles bij elkaar in projecten die op regionaal en lokaal niveau plaatsvinden – soms overstijgen die projecten de afzonderlijke dienstonderdelen. Als motto voor de implementatie geldt: “het management is in de lead”. Daarom ook behoort een omvangrijk leiderschapsprogramma tot de gekozen aanpak.

LSa leverde in 2014 een bijdrage aan het HNW-team van CKC. Door zijn jarenlange ervaring met HNW-implementaties heeft Michaël Geerdink zijn ervaring, kennis en kunde in dit team kunnen inbrengen en – samen met interne specialisten - een HNW-professionaliseringsprogramma voor de leden van dit team opgezet en uitgevoerd. Het programma omvatte oriëntaties op de verschillende deelgebieden van HNW, maar de focus was gericht op de advies- en veranderrol die de leden van het team gingen vervullen. Door bij implementaties te werken in advieskoppels kon Michaël Geerdink ook de individuele leden van het team coachen en begeleiden.

De aanpak van de Belastingdienst was en is erop gericht om de grote verandering die de invoering van HNW met zich meebrengt zelf te managen en te ondersteunen. De gekozen professionaliseringsaanpak (van zowel leidinggevenden als van interne adviseurs) heeft ertoe bijgedragen dat nu een team van specialisten volop aan de slag is om HNW op een integrale wijze in te voeren. Dat biedt dus alle voorwaarden en kansen om van HNW bij de Belastingdienst de komende jaren tot een succes te maken.

Een uitgebreider artikel over de achtergronden van het project, de uitgevoerde activiteiten en het resultaat kunt u hier lezen.