Contactpersoon

Ben Laanbroek

T: 010 266 0044

E: bla@lsadviseurs.nl

Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

LSa vertelt: Realisatie en implementatie Digitale Zittingzalen

LSa is betrokken bij de landelijke uitrol van de digitale zittingzalen over de Rechtspraak breed. Momenteel is LSa ook betrokken bij de verbouwing en implementatie van de eerste digitale zittingzalen bij de Rechtbank en het Gerechtshof te Den Haag.

Projectinformatie

Binnen de Rechtspraak is het project “KEI” (project Kwaliteit en Innovatie) in volle gang. Dit project behelst een digitaliseringsslag binnen de gehele Rechtspraak waaronder ook het digitale werken valt. Dit met als doel de Rechtspraak toegankelijk te maken en informatie gemakkelijker te benaderen. Bij de Rechtspraak betekent dat ook digitaal zitting houden in een zaal waarin alle voorzieningen aanwezig zijn en aansluiten bij de huidige en toekomstige vereisten van het digitaal werken. LSa is betrokken bij de landelijke uitrol van de digitale zittingzalen over de Rechtspraak breed. Momenteel is LSa betrokken bij de verbouwing en implementatie van de eerste digitale zittingzalen bij de Rechtbank en het Gerechtshof te Den Haag.

Wat houdt digitaal zitting houden dan in?
Een digitale zitting houdt in dat alle partijen in de zittingzaal informatie digitaal kunnen ontsluiten. In het digitale rechtspraakdossier wordt de benodigde informatie met elkaar gedeeld en op termijn verdwijnen de papieren dossiers. De huidige zittingzalen zijn ingericht om papieren dossiers te behandelen. Het moderniseren van de systemen vraagt ook een modernisering van de zalen met moderne meubels met geïntegreerde IT apparatuur.Bij de Rechtbank en het Gerechtshof in Den Haag krijgen de eerste zalen al vorm.


Hoe te komen tot een wenselijke indeling met juiste faciliteiten?
Om te komen tot de nieuw ingerichte zittingzalen is LSa met belanghebbenden uit de organisatie aan de slag gegaan. Immers, Rechters, griffies, advocaten, officieren van Justitie, bodes en parketpolitie  weten het beste wat er gebeurd in de zittingzaal en welke faciliteiten hiervoor vereist zijn. Om dit in kaart te brengen is er met (deze) gebruikersgroepen in workshopvorm geïnventariseerd hoe een zittingzaal daadwerkelijk wordt gebruikt en verkend wat wel of niet werkt in een nieuwe situatie. Door met elkaar in gesprek te gaan over het proces en op maquetteniveau fysiek tafels, stoelen en dergelijke te plaatsen in de ruimte werd duidelijk hoe de nieuwe eindsituatie er uit zou moeten zien. Een leerzaam en succesvol traject waarin een goede vertaling is gemaakt naar de nieuwe zalen.

Hieronder een aantal impressie foto’s van de verbouwing en eerste resultaten van de digitale zittingzalen. De aankomende periode staat in het teken van het trainen van de medewerkers in het gebruik van de nieuwe zittingzaal zodat iedereen de geboden faciliteiten ook goed kan gebruiken.