Contactpersoon

Ben Laanbroek

T: 010 266 0044

E: bla@lsadviseurs.nl

Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

Sociale Dienst Drechtsteden: Faciliteren van transities in de zorg

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor het uitvoeren van de sociale taken van zes gemeenten. Door de transitie in de zorg – verschuivingen van de AWBZ naar de WMO – heeft de Dienst extra taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen. Hiervoor diende er op korte termijn 60 extra FTE gehuisvest te worden op de bestaande locatie. Wij hebben de SDD ondersteund bij het maken van een huisvestingsplan gericht op de nieuwe situatie binnen een strak financieel en tijdskader en duurzaam voor de beoogde lange termijnontwikkeling.

Projectinformatie

“Het beste jaar ooit”
De ambitie van de SDD is daarbij een werkplekconcept dat goed aangesloten blijft op de veranderlijke en dynamische context waarin gewerkt wordt. Zij wenst daarin meer flexibiliteit en duurzaamheid te introduceren in de huisvestingssituatie. Activiteiten gerelateerd werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn gewenste ontwikkelrichtingen voor de huisvesting op lange termijn.

Momenteel realiseren wij samen met de SDD als pilot een dergelijk werk(plek)concept op 1 verdieping binnen het bestaande kantoor. De teams op deze verdieping hebben een traject gestart “het beste jaar ooit”. Een onderdeel hiervan is de huisvesting; op welke wijze de huisvesting kan bijdragen aan “het beste jaar ooit”. Resultaat is een verbouwing van een traditioneel kamerconcept, naar een concept dat samenwerken en (informeel) overleg faciliteert.

Het concept is nu in ontwikkeling voor toepassing in het hele gebouw. In de tussentijd zijn er daarbij nieuwe organisatorische ontwikkelingen die impact hebben op het concept en mee gaan in de doorontwikkeling ervan. Zo is elke ingreep in de huisvesting ook te zien als stepping stone naar een eindresultaat passend op de organisatieontwikkeling.

Korte termijn vraagstuk
Binnen het korte termijn huisvestingsplan hebben onze huisvestingsadviseurs, Ben Laanbroek en Mikanda Middellijn, twee scenario’s voorgelegd aan de SDD:
- het hanteren van de huidige werkpleknormering, wat tot gevolg zou hebben dat er veel vierkante meters extra gehuurd moesten worden;
- de werkpleknormering nu al een stuk naar beneden bijstellen - vooruitlopend op de ontwikkeling van een geheel nieuw werk(plek)concept - waardoor er binnen dezelfde ruimte met meer mensen gewerkt kan worden. 

Ben Laanbroek: ''De SDD heeft ervoor gekozen om als eerste stap een nieuwe werkpleknormering toe te passen. Binnen deze variant gaat de organisatie deels werkplekken delen en hoeft zij geen extra vierkante meters bij te huren. Met dit werkplekconcept beoogd de SDD ook de samenwerking te bevorderen.''

Bevorderen samenwerking
In de uitvoering van het korte termijnplan is een flinke stap gezet in het realiseren van een flexwerkplekconcept. Hierdoor bleek het ook mogelijk de ca. 60 fte extra te huisvesten op de huidige locatie. Ook konden daarbij direct de afdelingen geclusterd worden volgens het nieuwe organisatieplan. Zo ondersteunt het concept direct de beoogde samenwerking binnen de nieuwe organisatieopzet. 

Doorontwikkelen werk(plek)concept
De SDD heeft de ambitie het werk(plek)concept verder te ontwikkelen in lijn met ruimtegebruik binnen Rijksoverheidinstanties. Hierbij  wordt gewerkt naar een masterplan waarin naast huisvesting ook ICT, facilities en HR een nadrukkelijke rol hebben.