Werkplekconcept

Bij het inrichten van de huisvesting van een organisatie kan er gekeken worden naar verschillende soorten werkplekconcepten. Het is van belang dat hierbij wordt gekeken naar de aard van de werkzaamheden die worden verricht in de organisatie. Op basis hiervan kan er een keuze gemaakt worden welk type werkplekconcept er moet worden toegepast.

Doel van werkplekconcept

Het doel van een werkplekconcept is om verschillende werkmethodes te ondersteunen. Ook het efficiĆ«nter gebruik kunnen maken van kantoorruimte kan een beweegreden zijn voor het inzetten van een nieuw werkplekconcept.  Een veelal gehoord doel van bedrijven om een nieuw werkplekconcept in te zetten is het fenomeen het Nieuwe Werken. Een dergelijk werkplekconcept wat op de hedendaagse cultuur aansluit wordt ook wel een Activiteit gerelateerd werkplekconcept genoemd.  Voor elke organisatie is het concept anders. Er wordt maatwerk geleverd afhankelijk van de activiteiten die worden verricht in het bedrijf. Een gevolg van dit activiteit gerelateerd werken is dat het complex efficiĆ«nter wordt gebruikt. Er ontstaat een inspirerende en functionele werkomgeving. Deze omgeving biedt meer kansen voor werken in teamverband, communicatie onderling en sluit aan op het Nieuwe Werken.

Hoe te werk met het werkplekconcept?

Allereerst dient er dus een analyse gedaan te worden van de organisatie met de werkprocessen daarin omschreven. Ook is het aantal werknemers aanwezig op kantoor van belang. Ook wel de bezettingsgraad genoemd. Met deze informatie en met het toekomstperspectief wordt de grondslag gelegd voor het ontwikkelen van een werkplekconcept op maat. Als u benieuwd bent naar een werkplekconcept voor uw organisatie, dan kan Laanbroek en Schoeman adviseurs u hierbij helpen.