Derk Budde

Ik ben een teamspeler die vanuit een gezonde ambitie en betrokkenheid zeer gemotiveerd is om zelfstandig processen en projecten gestructureerd te benaderen. Met een proactieve en analytische benadering om vanuit een functionele en duurzame benadering, waarbij aandacht is voor innovatie en risico’s, te komen tot resultaten. Hierbij zet ik de mens (gebruikers) centraal. Het vinden van deze optimale balans tussen beleid en strategie (aanbod) en anderzijds oog hebben voor de klant wensen en het gebruik (vraag).

Door mijn ruime ervaring met (semi) publieke organisaties heb ik een goede organisatie sensitieve antenne ontwikkeld. Binnen de functionele benadering zoek ik naar creatieve mogelijkheden om aan het ontwikkel- en bouwproces volgens het principe ‘form follows function’ een duurzame en toekomstgerichte waarde toe te voegen.

De laatste vijftien jaar heb ik vooral complexe projecten aangestuurd waarbij een groot gedeelte van de scope specifieke ruimtes waren. Waaronder kantoorgebouwen met onderzoeksruimten en laboratoria, maar ook medische gebouwen met  speciale uitgangspunten voor de gezondheidszorg en relevante wet- en regelgeving.