LSA benadert
vraagstukken integraal

We kijken in ons werk naar de totale organisatie. Welk type organisatie gaat het om? Wat is de cultuur? Wat zijn de kernactiviteiten? Wat zijn de specifieke werk- en organisatieprocessen?

Samen met de stijl van leidinggeven zijn al deze elementen van invloed op hoe de organisatie zich gedraagt.

Mensgericht werken betekent bij LSA vooral dat we zicht krijgen op de manier waarop mensen met elkaar samenwerken en leren. Huisvesting kan bijdragen aan het ondersteunen van een werkwijze, werkprocessen en gedrag waardoor dit aansluit bij de organisatie en haar doelstellingen. Het succes van een opdracht wordt daarom bepaald door de wisselwerking tussen het bouwkundige aspect en de menselijke component. LSA benadert vraagstukken integraal: de fysieke omgeving, de informatieomgeving en de sociale omgeving zijn altijd de ruggengraat van onze aanpak.

Krachtig partnerschap

We zijn bij LSA gefascineerd door alle facetten van deze puzzel. Voor ieder project wordt een team samengesteld, waarin elk benodigd specialisme vertegenwoordigd is en waarin mensen uit ieder onderdeel van jouw organisatie zitten. Samen schuiven we net zo lang met blokjes tot we de best haalbare inrichting hebben gevonden. Door zo te werken, stroomt het draagvlak voor de plannen terug de organisatie in.

Ons werk vraagt om een kritische vorm van dienstbaarheid. Krachtig partnerschap zorgt voor een klimaat van vertrouwen en loyaliteit. Een aantal van onze opdrachtgevers heeft een vastgoedportefeuille van formaat. Anderen doen een beroep op ons voor eenmalige projecten. In beide gevallen geldt hetzelfde: we zijn er om te zorgen voor een prachtig eindresultaat en dat doen we samen met jullie!

Beproefd en vindingrijk

Door onze ervaring kunnen we gebruik maken van proven concepts. Tegelijk is iedere opdracht uniek en zullen we altijd maatwerk leveren als het gaat om de teamsamenstelling en de projectaanpak.

Dat we een realistisch beleid voeren, staat niet in de weg dat we de nieuwste ontwikkelingen meenemen. Als het de oplossing ten goede komt, denken we graag grensverleggend. We helpen onze opdrachtgevers ervoor te zorgen dat hun mensen ‘gewoon’ prettig kunnen leren en werken. Tenslotte stimuleren we de continue ontwikkeling van onze eigen medewerkers. Dat is cruciaal voor de hechtheid van onze organisatie.

Specialistische aanpak

Het werkterrein van LSA betreft:

  • Stimulerende werkomgevingen
  • Toekomstbestendige leeromgevingen
  • Innovatieve onderzoeksomgevingen
  • Hoog beveiligde omgevingen