Joost Bonnema

Ik ben een teamspeler met gezonde ambitie, die vanuit analytisch vermogen voorwaarden creëert om resultaatgericht samen te werken. Ik bied perspectief en kansen en motiveer alle betrokkenen bij een project daar op transparante en authentieke wijze invulling aan te geven. Mijn overtuiging is dat met deze benaderingswijze en betrokkenheid zowel klanten, collega’s als ikzelf elkaar blijven uitdagen en verder ontwikkelen.

Vanuit de rol van architect ben ik doorontwikkeld tot adviseur en bouwpartner die integraal en inhoudelijk meewerkt aan complexe onderwijs-, utiliteits- , zorg- en woningbouwprojecten in met name de publieke sector. Integraal staat in dit geval voor het beheersen van de diverse taken, producten en fasen voor wat betreft eigen opdracht, maar vooral het willen begrijpen, coördineren en meedenken met de opdrachtgever, gebruiker, medeadviseurs en uitvoerende partijen. Bij het eindresultaat staat een tevreden opdrachtgever en gebruiker voorop.

Contact Joost

Adviseur/projectmanager