Lisanne Bruning

Collega’s omschrijven mij als doelgerichte en vastberaden creatieveling. Met een helder kader en doel kom ik het beste tot mijn recht. In deze uitvoerende rol geeft het mij de meeste energie als de puzzelstukjes op zijn plek vallen. Dit begint met het ophalen van input bij de gebruiker, onder andere door het begeleiden van creatieve en op interactie gerichte workshops. Om echt tot de kern te kunnen komen, creëer ik een veilige en prettige sfeer, bied ik een luisterend oor en stel waar nodig kritische vragen.

Vervolgens breng ik structuur aan in alle informatie en vertaal ik het naar een compleet, verzorgd en visueel aantrekkelijk (eind)product. Dit is vooral in de visie- en ontwerpfase essentieel, omdat we dan vaak op conceptniveau werken. Door mijn creativiteit en ruimtelijk inzicht lukt het om de boodschap helder en begrijpelijk over te brengen, voor iedereen.

De afgelopen jaren heb ik mij in de breedte ontwikkeld en heb ik een goed beeld gekregen van diverse maatschappelijk organisaties; van woningcorporaties, tot gemeenten en zorginstellingen. Die ervaring helpt mij om ook nieuwe organisaties snel te leren kennen en de interne processen eigen te maken. Hierdoor kan ik de projectorganisatie vlot inrichten en de juiste disciplines laten aanhaken. Heldere communicatie en het afstemmen van wederzijdse verwachtingen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.