Peter de Jong

Mijn ruime ervaringen en passie met cijfers kan ik in mijn vak goed kwijt. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt in een prettige en open werksfeer met collega’s die hieraan bijdragen.

Als controller ben ik binnen LSa verantwoordelijk om de financiën te bewaken en inzichtelijk te maken. Enerzijds betreft dit de kosten van de organisatie als geheel. Anderzijds betreft dit de projecten die voor opdrachtgevers worden uitgevoerd. Om dit goed te kunnen uitvoeren, heb ik periodiek contact met alle collega’s op een prettige en constructieve manier. Hierna vindt afstemming plaats over de rapportage. Daarnaast denk ik mee om de interne bedrijfsprocessen te kunnen blijven verbeteren, zodanig dat de organisatie en collega’s hier ook weer profijt van hebben.

Contact Peter

Controller