juni 2024 - Nieuws

Betekenisvolle werkomgeving voor veiligheidsregio’s

Tijdens het Vastgoed Seminar van de NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) gingen vastgoedprofessionals van veiligheidsregio’s met elkaar in gesprek. Iedere regio is anders, maar veel vraagstukken zijn wel hetzelfde. Het tweejaarlijkse seminar is bedoeld om kennis met elkaar te delen. Dat gebeurde in zes workshops.

Vastgoed uitdagingen

In de workshop van LSA en Draaijer werd ingegaan op de vraag: Welke uitdagingen en ontwikkelingen spelen er in de omgeving en de werkomgeving van veiligheidsregio’s? Peter Bouma, hoofd vastgoed en huisvesting van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, deelde zijn ervaringen en opende de discussie: Wat speelt er bij andere regio’s en waar zien we gezamenlijke thema’s en behoeftes?

Vastgoed gaat verder dan ‘stenen’. Tijdens de workshop werd geïnspireerd om te werken aan een betekenisvolle werkomgeving door te kijken naar de 6 B’s: Bricks – Bytes – Behaviour – Balance – Belonging – Beyond.

Van huisvestingsvisie naar concept naar werkomgeving

De Draaijer Group bedrijven LSA en Draaijer vertalen de huisvestingsvisie van een organisatie naar een werkplekconcept en een concreet implementatieplan voor een passende werkomgeving. Samen met de organisatie en haar medewerkers geven we invulling aan de 6 B’s:

Bricks – een fijn, flexibel en welkom gebouw.
Bytes – de technologie die nodig is om overal je werk te doen.
Behaviour – gedrag en cultuur voor de gewenste manier van (samen)werken.
Balance – gezond evenwicht tussen werk en privé, digitaal en fysiek.
Belonging – gevoel van betrokkenheid bij elkaar en de organisatie.
Beyond– samenwerken en verbinden in een volledig virtuele wereld.

Strategisch adviseur onroerend goed en huisvesting

Voor professionele ondersteuning en advies op het gebied van huisvesting en onroerend goed is Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onlangs een partnership aangegaan met LSA. Samen met de andere bedrijven uit de Draaijer Group gaan zij de komende jaren aan de slag met strategisch advies en begeleiding in vastgoed en huisvesting.

“Binnen de Draaijer Group geloven we in betekenisvolle werkomgevingen, waar de cultuur en waarden van de organisatie tot uiting komen. En die mensen blij, energiek en geïnspireerd maakt, waardoor ze beter presteren en zich verbonden voelen met elkaar en de organisatie.”

Alisa Heesakkers