juni 2023 - Nieuws

Een toekomstbestendige campus

De huisvesting van een campus moet prettig en inspirerend zijn, maar ook kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. Tijdens Campus Day 2023 dachten collega’s Joost Bonnema en Liza Meijer mee over de uitdagingen en kansen bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige campus.

Co-creatie in programma’s en internationale samenwerking nemen op de campus een vlucht. Kruisbestuivingen tussen onderzoekers, studenten en partijen zoals start-ups en andere bedrijfsorganisaties, brengen innovaties en groei op de campus. De snel veranderende campus doet een beroep op aspecten als infrastructuur, samenwerking, flexibiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid om de kansen te verzilveren. Maar hoe doe je dat? Daarover ging ‘Campus Future Proof’.

Over Campus Day

Campus Day is een kennisplatform dat informatie geeft over ontwikkelingen en innovaties die van invloed zijn op het studeren, werken, wonen en leven op een campus. Kennis wordt gebracht door het publiceren van nieuwsberichten op deze site, maar ook door het organiseren van webinars, masterclasses en (online) events.