maart 2022 - Nieuws

Eigen huisvesting onder een vergrootglas

LSa is specialist op het gebied van organisatiegericht huisvesten. Dagelijks zijn we met onze opdrachtgevers op zoek naar de aansluiting van de huisvesting op wat de organisatie doet en wat de mensen in de organisatie nodig hebben. Hoog tijd om onze eigen huisvesting onder een vergrootglas te leggen! Draagt onze huidige huisvesting nog voldoende bij aan de werkwijze en identiteit van LSa?

De afgelopen weken zijn Johan Al en Naomi Langstraate bezig geweest met de voorbereidingen van het interne onderzoek. Zoals LSa bij opdrachtgevers werkt, is ook deze interne kwestie integraal benaderd en zijn alle collega’s betrokken in het proces. Om de behoeften binnen LSa op te halen, is met elkaar een droomsessie gehouden. Hierin zijn op drie vlakken de behoeften van LSa bepaald in en rondom de werkomgeving en is onderscheid gemaakt tussen ‘must haves’ en ‘nice to haves’.

De vervolgstap is om te controleren of deze wensen en eisen aansluiten bij de huidige werkomgeving. Zo niet, wat is er dan nodig om dit te realiseren of moeten wij wellicht breder kijken dan onze huidige huisvesting?

To be continued…

"Tijdens de droomsessie hebben de collega's enthousiast en productief bijgedragen."

Naomi Langstraate