september 2023 - Blog

De weg naar een integraal werkconcept

Het is altijd een heerlijke uitdagende opgave om de huisvesting goed aan te laten sluiten bij een organisatie waarin continue ontwikkeling plaatsvindt en tegelijk de wendbaarheid en flexibiliteit in zowel de primaire processen als ondersteunende diensten van groot belang zijn.

Bij dit soort bedrijven staan het innovatieve karakter, de maatschappelijke rol, duurzaamheid en klantgerichtheid vaak centraal. Om hier een integraal werkconcept te kunnen hanteren, moet je uiteraard rekening houden met het fysieke deel. Maar zeker ook focussen op het type organisatie met hun specifieke manier van werken. En niet te vergeten de koppeling naar de stafdiensten, zodat zij de organisatie effectief kunnen ondersteunen en faciliteren in hun werkconcept. Als je dit goed lukt, heb je de mogelijkheid om zowel de wendbaarheid van de organisatie te vergroten, als het plezier en de productiviteit te ondersteunen, allemaal met behulp van de werkomgeving.

Kijkje achter de schermen bij TNO

Voor ons als LSa zijn dit echt opdrachten waar we van smullen. We hebben het voorrecht dat we al vaak dergelijke vraagstukken mochten begeleiden. Een voorbeeld waar we trots op zijn, is de uitwerking en impact van onze samenwerking met TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Met haar specialistische onderzoeksgebieden met bijbehorende huisvestingsbehoeften biedt de huisvestingsportefeuille van TNO de complexe huisvestingsvraagstukken waar wij zo graag mee aan de slag gaan.

TNO implementeert één centraal werkconcept waaraan Activity Based Working en Hybride werken ten grondslag liggen. De onderlegger van dit concept is gebaseerd op een corporate werkstijlonderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd en op basis waarvan de richtlijnen continue worden bijgeschaafd waar nodig. Belangrijk onderdeel is het integrale traject voor de bijbehorende bewustwording, betrokkenheid en draagvlakontwikkeling voor het concept bij de TNO-collega’s.

Hybride werken

TNO werkt al ruim 10 jaar met een flexibel werkconcept voor de hele organisatie. Sinds 2013 is hun concept uiteraard geëvalueerd, herzien en zelfs gebundeld in een strategisch plan. Binnen het programma ‘Smart Working’ heeft LSa gewerkt aan de ontwikkeling van het werkconcept. Met de komst van Covid-19 heeft LSa een werkstijlonderzoek uitgevoerd voor heel TNO. Dit gaf de inhoudelijke onderbouwing om het concept van Activity Based Working met Hybride werken om te zetten naar het programma: TNO Hybrid Way of Working (HWOW).

Een prettige activiteit-gerelateerde omgeving

De doelstelling van het programma HWOW is om met de organisatie te ontwikkelen naar een hybride organisatie, gebaseerd op een activiteit-gerelateerde omgeving waarin TNO en haar medewerkers productief zijn en met plezier werken. Een werkomgeving die aansluit bij de werkprocessen en activiteiten van de medewerkers en bijdraagt aan vitaal en veilig werken. Het concept wordt integraal benaderd en bestaat uit de fysieke componenten (Bricks), de IT ondersteuning (Bytes) en de wijze van werken en werkstijl (Behaviour). Het programma heeft een belangrijke verbinding met de stafdiensten HR, IT, Communicatie, Facilitair en Huisvesting. Centraal in de aanpak staan effectieve en efficiënte huisvesting, waarbij in de implementatie van het concept wordt gestuurd op een goede verdeling van vraag- en aanbod van vierkante meters, werkplekken en faciliteiten.

Je hebt een programma nodig voor een verandering. Je creëert zo dé manier van werken die past bij de organisatie, bij de werkomgeving en bij de geboden diensten en arbeidsvoorwaarden. Aan het programma HWOW en onze rol zijn meerdere projecten gekoppeld waarin het concept actief wordt doorontwikkeld, geïmplementeerd en gerealiseerd. LSa vervult zowel een rol op corporate beleidsmatig niveau (ontwikkelen centraal inrichtingsconcept, producten en diensten) als in aansturing en uitvoering van diverse projecten. Zo is bij NEXT!Delft een werkomgeving gerealiseerd die aansluit op de interne werkprocessen en werkactiviteiten. LSa begeleidde en ondersteunde TNO daar bij de nieuw te betrekken huisvesting.