Opdrachtgever: TNO Corporate Real Estate & Facilities
Locatie: Delft

NEXT!Delft

De TNO unit Bouw Infra & Maritiem (BI&M) is in 2022 verhuisd naar een nieuw kantoorgebouw; NEXT!Delft. NEXT!Delft is een multi tenant kantoorgebouw met diverse gebruikers, waaronder TNO BI&M. Omdat het gebouw nog wordt ontwikkeld heeft BI&M de mogelijkheid om als gebruiker mee te denken in deze fase en aan te geven welke ruimte behoefte er is in het nieuwe pand. LSA heeft in de rol van organisatieadviseur de unit begeleid en in de rol van huisvestingsmanager het projectmanagement verricht tijdens de ontwikkeling van het ontwerp.

De opdracht voor LSA bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van de organisatie bij de nieuw te betrekken huisvesting in NEXT!Delft. De wens is hierbij om een werkomgeving te realiseren die aansluit op de interne werkprocessen en werkactiviteiten van BI&M. Daarnaast wil BI&M een traject inrichten waarbij de medewerkers worden betrokken en geconsulteerd bij het maken van keuzes, bij het formuleren van de wensen en eisen ten aanzien van de werkomgeving én worden meegenomen in het Smart Working concept van TNO.

Huisvesting en organisatieontwikkeling
op elkaar afgestemd

De overgang naar de nieuwe werkomgeving biedt de mogelijkheid om huisvesting – en het traject er naar toe – in te zetten als facilitator van diverse (ontwikkel)processen in de organisatie. De aanpak van LSA gaat daarom uit van een integrale benadering waarbij de huisvesting en de organisatieontwikkeling op elkaar worden afgestemd. Om het management en de medewerkers actief te betrekken in de uitvoering van het huisvestingstraject en de verandering die op hen afkomt, is een plan van aanpak ontwikkeld.

Dit plan biedt inzicht in de te nemen stappen van het huisvestingstraject en organiseert inspraak van de organisatie bij het vormen van hun nieuwe werkomgeving en werkwijze. De voorgestelde interventies zijn erop gericht om de organisatie te betrekken en te laten participeren bij de ontwikkeling van het werkplekconcept op basis van Activity Based Working (ABW) en de nieuwe manier van werken die hiermee gepaard gaat te laten ontdekken. Hiermee wordt de bewustwording, betrokkenheid en acceptatie van het nieuwe werkplekconcept vergroot.

De impact van Covid-19
op de werkomgeving

Gaandeweg het project hadden we te maken met het Covid-19 virus. De verwachting is dat het werkpatroon en mobiliteitspatroon van de collega’s hierdoor is veranderd. TNO heeft de behoefte om te onderzoeken of dit het geval is én of de mogelijke verschuiving impact heeft op de indelingstekening van de nieuwe werkomgeving in NEXT!. TNO heeft LSa gevraagd voor het begeleiden en uitvoeren van een extra, compact Workplace & People Analytics- assessment om extra informatie op te halen over de werkstijl van de unit BI&M. Met als doel de impact van Covid-19 inzichtelijk te maken en de ontwikkelingen te kunnen vertalen naar wijzigingen voor het indelingsplan.

De medewerkers zijn betrokken en geconsulteerd bij de ontwikkeling van het ontwerp van hun werkomgeving door middel van digitale indelingsworkshop.

Resultaten

  • Werkstijlboek van TNO unit Bouw Infra & Maritiem
  • Inzichtelijk stappenplan voor het huisvestingstraject
  • Een vastgesteld Definitief Ontwerp met inbreng en betrokkenheid van de medewerkers
  • Een werkomgeving die aansluit op de interne werkprocessen en werkactiviteiten

“Lessons learned uit de Covid-19 situatie worden vertaald naar een passend indelingsplan voor de nieuwe werkomgeving.”

Charlotte van der Linden - Adviseur