Kees de Visser

Met een achtergrond als architect ga ik ieder project aan met een flinke dosis ruimtelijk inzicht en creativiteit. Met een sterk analytisch, conceptueel vermogen en een kritische blik probeer ik altijd tot nieuwe inzichten te komen en innovatieve ideeën op een overzichtelijke manier te vertalen naar een concreet plan. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een oplossingsgerichte en integrale benadering, waarin alle belangrijke aspecten binnen het bouwproces worden samengebracht om zodoende tot een efficiënt en toekomstbestendig resultaat te komen. Ieder vraagstuk vraagt immers om zijn eigen aanpak, waar zowel vanuit ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, economisch, strategisch en duurzaam oogpunt, op verschillende schaalniveaus, oplossingen worden bedacht die van begin af aan worden meegenomen.

De afgelopen jaren, waar ik met groot genoegen aan diverse projecten heb mogen werken, van begin- tot eindfase, zowel op kleine als grote schaal, ben ik aanraking gekomen met talloze mensen die ieder vanuit hun eigen rol betrokken waren. Mijn overtuiging is dat een goede teamspirit en nauwe samenwerkingen key factors zijn in het creëren van een omgeving waarin iedereen zich volledig betrokken voelt en zodanig het succes bepalen van een project. Het ontmoeten van nieuwe gemotiveerde mensen, ieder met hun eigen invalshoek, het prettig samenwerken, zowel intern als extern, de wisselwerking tussen verschillende partijen, het begrijpen van de wensen en behoeftes van de klant, het kritisch sparren met gebruikers, dat is dan ook wat mij motiveert om ieder project weer met plezier aan te pakken.