maart 2022 - Blog

Hoe LSa de Sociale Dienst Drechtsteden helpt met de nieuwe huisvesting

Huis van Stad en Regio is vanaf 2025 de nieuwe plek voor de verschillende onderdelen van gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en de Bibliotheek AanZet. Ook Sociale Dienst Drechtsteden gaat hier vestigen en nam daarvoor eens een kijkje in de keuken bij de interne projectgroep van de Sociale Dienst Drechtsteden. Iris Jongeneel, Jacqueline van der Aa en Naomi Langstraate zijn alle drie als projectleider vanuit LSa betrokken bij de huisvesting en vertegenwoordigen Sociale Dienst Drechtsteden bij de overleggen voor de huisvesting. Hoe precies? Dat lees je in onderstaand interview van Sociale Dienst Drechtsteden.

Dames, kunnen jullie in het kort uitleggen wat jullie doen in het project?

Jacqueline: Voor de realisatie van het Huis van Stad en Regio wordt er samengewerkt in een stuurgroep, een kernteam en verschillende werkgroepen. Daar zijn alle partners, dus gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden, de Bibliotheek AanZet en Dordrecht Media & Partners in vertegenwoordigd. Voor de teams die over huisvesting gaan, vertegenwoordigen wij de sociale dienst. Wij behartigen dus jullie belangen!

Waar staan we nu in het project? Waar zijn jullie nu mee bezig?

Iris: In de vorige fase is bepaald hoe het gebouw wordt ingericht, wat de looproute is, waar de trappen en de installaties komen. Meer het grove gedeelte. Nu gaan we de rest inrichten, dan gaat het om de binnenmuren en de vraag hoe groot een ruimte wordt. En dan is de vraag “Hoe willen we werken?” Dat is natuurlijk wel spannend. Want nu heeft de Sociale Dienst alles voor zichzelf en straks moeten we gaan samenwerken. Dus we kijken nu al hoe we dat straks gaan doen. Of we voldoende werkplekken en spreekkamers hebben, maar ook hoe we daar gezamenlijk gebruik van gaan maken.
Naomi: Hiervoor heb ik met Jacqueline alle afdelingen van de Sociale Dienst gesproken. Zo weten we beter wat de afdelingen doen er wat ze daarvoor nodig hebben. Dit nemen we mee voor het ontwerp van het werk- en vergadercentrum.

En wat hebben jullie van deze gesprekken geleerd?

Naomi: We hebben de sociale dienst beter leren kennen. En we weten nu hoe vóór Corona de huisvesting was geregeld. Maar je kunt je voorstellen dat je nu anders naar het gebruik van kantoor en ruimtes kijkt. Sommige afdelingen kunnen makkelijk thuiswerken, maar andere afdelingen hebben echt het Werkplein nodig of moeten veel samenwerken met andere afdelingen. Dat heeft gevolgen voor de indeling.

Heb je een voorbeeld van de gevolgen voor de indeling?

Iris: Vroeger waren mensen vaak op kantoor. Thuiswerken gebeurde wel, maar niet overal. En dan was het vaak maar 1 dag. Nu zie je dat er veel meer mogelijkheden zijn. Daarvan worden de positieve punten meegenomen in de toekomst. Je hoeft niet iedere dag op kantoor te zijn om je werk te kunnen doen. De functie van het kantoor zal dan ook gaan veranderen.

Kun je daar wat weer over vertellen?

Naomi: In de interviews zien we dat het thuiswerken echt een nieuwe werkplek is geworden! Dat zal ook wel blijven, maar wel afgestemd op de werkzaamheden. Klantcontact gaat toch wel liever fysiek dan digitaal. Maar het thuiswerken biedt weer mogelijkheden om bepaalde gesprekken juist wel digitaal te doen.
Jacqueline: De Teams-vergaderingen blijven wel. Als je dan alleen maar kantoortuinen hebt, zijn er weinig mogelijkheden om via Teams te vergaderen. Dat wil je ook niet doen in een kantoortuin, want dan stoor je je collega’s. Maar in het oude plan waren er niet genoeg concentratieruimtes, of qua akoestiek niet helemaal goed. Dus dat zal veranderen.
Naomi: Mensen zeggen ook: vroeger kwam ik altijd naar kantoor, nu kom ik naar kantoor als ik iets nodig heb of om mijn collega’s te zien. Dus de functie van kantoor verandert.

Het Werkplein bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Welke ervaringen hebben jullie van het Werkplein meegenomen?

Jacqueline: Dat is een goede vraag! Want heel veel mensen willen het Werkplein echt wel houden! Daar hebben we ook heel erg ons best voor gedaan.
Naomi: Het idee van het Werkplein wordt ook heel goed ontvangen door de andere partners. Maar het is leuk om te horen dat de afdelingen ook echt zo tevreden zijn en dit graag willen meenemen naar het Huis.

En, blijft het Werkplein dan ook?

Jacqueline: Ja! Op de begane grond en op de eerste verdieping komen bezoekers, dus ook de klanten van de Sociale Dienst. Daar zou eerst een koffieautomaat komen. We wilden heel erg graag dat dit een bemande koffiehoek zou worden, zoals het Werkplein is. Dat is veel gezelliger en persoonlijker! Het voelt echt als een overwinning dat het er nu komt. Het Werkplein heeft zijn dienst bewezen. Juist doordat je eerst even een kopje koffie kan halen, en dat dat door iemand gebeurt van Philadephia, dat de-escaleert en is echt heel fijn!

Zijn er na de gesprekken met de afdelingen nog nieuwe inzichten gekomen?

Jacqueline: De architect wilde eerst dat de werkplekken totaal flexibel worden. Dus dat je tegenover iemand van de gemeente zit, of naast iemand van de bieb. Maar uit alle gesprekken blijkt dat mensen dat eigenlijk niet willen. Mensen komen op kantoor om samen te werken en om collega’s te zien.
Naomi: Tijdens de gesprekken werd aangegeven dat je moet zitten bij de mensen waarbij het iets oplevert voor de klant. Daarvoor moet je dus bij je eigen team zitten en bij de teams met wie je veel samenwerkt.
Iris: Dat is ook wel heel kenmerkend voor de Sociale Dienst: de visie “de klant centraal”. Het Werkplein is daar een direct voorbeeld van. Maar ook de huiskamers waar je elkaar makkelijk spontaan kunt ontmoeten.

Wat vinden jullie zelf het leukste van dit project?

Jaqueline: Ik vind het echt leuk om voor de sociale dienst te werken. Iedereen is heel betrokken en goed voorbereid. Het voelt bijna familiair. Ik vind het een fijne organisatie om voor te werken.
Iris: In de werkgroepen kijken we hoe we voor de klant voor een fijne omgeving zorgen. En natuurlijk ook voor de medewerkers. Want die medewerker komt daar ook de hele week. In vind het leuk die dynamiek te zien met de andere partners. Om te kijken naar het beste resultaat, zodat straks iedereen met plezier naar het Huis gaat.
Naomi: Toen ik de eerste keer binnen kwam, werd ik meteen goed opgevangen door de gastvrouw en naar de koffiebar geleid. Je voelt je snel thuis en dat is best bijzonder. Het is dan ook erg leuk om na te denken over hoe we dat gaan implementeren in het Huis.
Jacqueline: Ja, het wordt natuurlijk ook een prachtig gebouw, met hoge ruimtes en veel ramen. Maar je wilt ook ie “knussigheid” houden, zodat het niet onpersoonlijk wordt. Dat is belangrijk en een mooie uitdaging!

"Je hoeft niet iedere dag op kantoor te zijn om je werkt te kunnen doen. De functie van kantoor zal dan ook veranderen."

Afbeelding: Schmidt Hammer Lassen Architects