augustus 2021 - Nieuws

Nieuwe manier van werken bij BAR

De BAR-organisatie bestaat uit drie autonome gemeenten – Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Als iedereen weer volledig naar kantoor kan, wordt ook bij de BAR verwacht dat de collega’s meer vanuit huis willen werken dan voor de Covid-19 pandemie. Het kantoor blijft de basis, maar wie wil, mag dit combineren met thuis of een andere locatie. Binnen de BAR-organisatie is de nieuwe manier van werken omschreven in een visie: Duurzaam en wendbaar werken 3.0! Deze visie omschrijft hoe de BAR organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening blijft leveren, maar zich toekomstgerichter gaat organiseren.

De pandemie heeft een weerslag op de wijze waarop de BAR-organisatie werkt, zich organiseert en ook huisvest. LSa heeft de afgelopen periode de visie Duurzaam en wendbaar werken 3.0! met de projectgroep mogen schrijven en het vervolg proces mogen uitdenken. Momenteel is LSa bezig met het uitwerken van de huisvestingslijn met als doel een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een duurzame (thuis)werkomgeving te kunnen borgen en hierbij een passend werk(plek)concept te ontwikkelen.

Variatie in werkplekken

De werkomgeving van de BAR moet geoptimaliseerd worden om het duurzaam werken binnen de BAR te ondersteunen. Het huidige aantal werkplekken op kantoor blijft voorlopig gelijk. Er komt wel meer diversiteit in werkplekken en ruimtes. Dit is mede afhankelijk van wat nodig is voor het werk en waar de medewerkers behoefte aan hebben. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan meer 1- of 2-persoonskamers, stiltezones en grotere ruimtes. Uiteraard met een ICT-infrastructuur die daarbij past. Momenteel wordt al voorbereid op een hybride manier van vergaderen. Op termijn wordt bekeken of het structureel thuiswerken ervoor zorgt dat er minder vierkante meters kantoorruimte nodig zijn.  

Inbreng van gebruikers

Tijdens het uitwerken van het mogelijke scenario krijgen medewerkers van de BAR-organisatie ruimte om hun mening te geven. De behoeftes op het gebied van hulpmiddelen, vaardigheden en werkafspraken worden meegenomen in de plannen voor de toekomstige huisvesting.

De pandemie heeft een weerslag op de wijze waarop de BAR-organisatie werkt, zich organiseert en ook huisvest. LSa draagt bij aan een duurzame werkomgeving en een passend werk(plek)concept.

Thomas de Ruiter - Adviseur/projectmanager