Opdrachtgever: BAR-organisatie
Locatie: Barendrecht

BAR organisatie

De BAR-organisatie is een organisatie met een uniek karakter. De BAR is de ambtelijke organisatie voor drie autonome gemeenten – Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk – met eigen besturen en heeft als doel om de drie gemeenten en besturen te ondersteunen met excellente dienstverlening die bijdraagt aan een de woon- en leefomgeving van de gemeenten. In de afgelopen jaren heeft de BAR zich ontwikkeld tot een professionele organisatie waarbij er vanuit vier kernwaarden wordt gewerkt: persoonlijk, betrokken, betrouwbaar en modern.

Duurzaame inzetbaarheid
in een duurzame werkomgeving

De Covid-19 pandemie heeft een weerslag op de wijze waarop de BAR-organisatie werkt, zich organiseert en ook huisvest. Op directieniveau was behoefte aan inzicht van de gevolgen van Covid-19 voor de huisvesting, maar ook voor de werkstijl van de organisatie. LSA is ingeschakeld om een plan van aanpak op te stellen met als doel een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een duurzame (thuis)werkomgeving.

De integrale projectaanpak bestond uit het opstellen van een organisatie-brede visie ‘Duurzaam en toekomstgericht werken 3.0’. Daar waren de diverse disciplines in vertegenwoordigd: HRM/ ICT/ FACILITAIR(Huisvesting).

Resultaten

  • Een vastgestelde visie met draagvlak
  • Inzicht in de manier van huisvesten en de manier van werken
  • Een basis voor huisvestingsscenario’s alsmede voor HR en IT gerelateerde uitvoeringsplannen

De Flexlounge was voorheen een traditioneel restaurant. Nu is het een echte ontmoetingsplek om samen te werken, aan te landen en koffie te drinken.

Dennis Stout - Directeur LSa