augustus 2022 - Nieuws

Wensen en behoeften laten terugkomen in huisvesting

Waarom komen medewerkers naar kantoor? Hoe zorg je ervoor dat ze in hun werkomgeving vinden waar ze behoefte aan hebben? Deze zomer mocht LSa voor een gemeente aan de slag om samen met de medewerkers te bepalen hoe de huisvesting optimaal kan worden ingericht.

Interactief samenwerken

We kijken in ons werk naar de totale organisatie. Naar de activiteiten, de processen, de mensen en de cultuur. Samen met mensen uit de organisatie bepalen we hoe de huisvesting van de organisatie naadloos kan aansluiten bij wat de organisatie doet en bij wat de mensen in een organisatie nodig hebben. Voor de gemeente is met een deel van de collega’s ingezoomd op hun wensen en behoeften voor een toekomstgerichte huisvesting en werkomgeving. Tijdens een interactieve sessie achterhaalden we samen waarom zij naar kantoor komen en wat voor hen een toekomstgerichte, veilige en gezonde werkomgeving is. Vervolgens is aan de hand van workshopsmethodiek aandacht besteed aan de werkactiviteiten en werkplektypen én aan de look en feel voor de werkomgeving.

Voor een goede vormgeving van de huisvesting moeten ook de gebruikers nauw betrokken worden. In de komende periode werken we op basis van een voorkeursscenario een verdiepende business case uit.