Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Locatie: Wognum

Gemeente Medemblik

LSA heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een toekomstgerichte huisvesting van de ambtelijke organisatie van de Gemeente Medemblik. Van een ruimtelijk functionele verkenning van het gebouw tot organisatiekunde en duurzaamheid, LSA heeft alle facetten meegenomen om tot een voorstel met meerdere scenario’s te komen die het beste passen bij de gemeente en haar gemeentehuis.

Toekomstgericht huisvesten

Het gemeentehuis van de gemeente Medemblik betreft een ouder pand dat niet geschikt is voor de nieuwe manier van werken en al langere tijd onderhoud nodig heeft. De vraag aan LSA is om te onderzoeken wat de mogelijke opties zijn voor het gemeentehuis. LSA is begonnen met een verkenning naar het gemeentehuis en de ambtelijke organisatie. Hierin heeft LSA naast de bouwkundige en financiële kansen en mogelijkheden onderzoek gedaan naar verschillende werkplekconcepten die een efficiënter gebruik van de huisvesting mogelijk maken.

Na vaststellen van het voorkeursscenario door het College, heeft LSA dit project opgevolgd met een verdiepende haalbaarheidsstudie om vervolgens uit te werken tot vier scenario’s en een businesscase. Samen met ons zusterbedrijf Rondmakers is er niet alleen gekeken naar investeringskosten, maar ook naar exploitatielasten en de lange termijn voor- en nadelen van het uitvoeren van elk scenario. Hieruit bleek duidelijk dat ‘niets doen’ geen goede optie is en welke mogelijkheden wel een positief resultaat hebben. De verschillende opties zijn uitgewerkt en voorgesteld aan de gemeente Medemblik, met een duidelijk onderbouwd advies voor het beste scenario.

Duurzame huisvesting

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Medemblik: de gemeente heeft als doel om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarom heeft LSA uitgezocht wat de gevolgen zijn als alleen de huidige duurzaamheidseisen in acht worden genomen, of wanneer er toekomstgericht gewerkt wordt om energieneutraal te worden. Dit is allemaal doorberekend naar de haalbaarheidsstudies. Door de uitgebreide grafieken van Rondmakers en de analyse van LSA konden verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken. Na het uitwerken van de voorkeursscenario’s en een goede onderbouwing richting de gemeenteraad kon er worden aangetoond dat investeren in het gemeentehuis de beste optie is op de lange termijn.

Van voorbereiding naar definitiefase

De voorbereidingsfase is afgerond en LSA heeft de basis gelegd voor de gemeente Medemblik om nu de definitiefase in te gaan. Een mijlpaal voor de gemeente, want het project lag al enige tijd op de plank vanwege het ontbreken van een duidelijke businesscase. LSA heeft de gemeente ondersteund in de raadsvergadering van 13 juli. In deze vergadering is het besluit genomen om te investeren in een toekomstgericht en energieneutraal gemeentehuis. LSA heeft de gemeente op bestuurlijk niveau geholpen om draagvlak te creëren voor het project en met opties te komen die duidelijk de meerwaarde aantonen van de investering in het gemeentehuis. Nu kan er dan ook écht gestart worden met de toekomstige huisvesting.

Dankzij het succes van het haalbaarheidsonderzoek wordt er nu ook gekeken naar het verduurzamen van de volledige vastgoedportefeuille van de gemeente Medemblik. LSA heeft samen met de gemeente en duurzaamheidsadviseur een quickscan uitgevoerd op de volledige vastgoedportefeuille om tot een strategie te komen op het gebied van verduurzamen. Er is gekeken naar onder andere onderhoudskosten, energieverbruik en verduurzamingsopties, om zo de mogelijke kosten in kaart te brengen van het verduurzamen van de vastgoedportefeuille van de gemeente Medemblik.

Resultaten

  • Haalbaarheidsonderzoek van de huidige situatie en vier duurzamere scenario’s
  • Inzicht in investeringskosten en exploitatiekosten op de lange termijn
  • In vorm gegoten huisvestingsadvies die klaar is voor verdere uitwerking in de definitiefase
  • Begeleiding van besluitvorming door de Raad