Huisvestingsadvies

Het ontwikkelen van nieuwe omgevingen en concepten bestaat in onze ogen uit het vertalen van de organisatie in haar context naar doelstellingen, ambities en werkwijze. Dit noemen wij bijvoorbeeld werkconcept of leerconcept. Dit vormen wij integraal naar een eenduidig huisvestingconcept en advies. Waarbij de strategische doelen van de organisatie, de behoeften van medewerkers en bezoekers en de status van het vastgoed in balans gebracht worden.

Daarbij brengen we in beeld wat de huidige situatie is voor zowel de manier van werken als de fysieke omgeving. We brengen samen met de organisatie in kaart wat de toekomstige gewenste situatie is, bijvoorbeeld door een toename of juist afname van het aantal medewerkers.

Wij merken dat organisaties worstelen met de vraag hoe hun huisvesting aangepast kan worden aan de nieuwe manier van werken, zoals nu het thuiswerken. Of organisaties zien dat ze in de toekomst een andere manier van werken willen implementeren en juist daarvoor willen ze eerst de huisvesting aanpassen. LSA helpt organisaties met het beantwoorden van de vragen: Hoe zorgen we voor voldoende werkplekken, overleg- en onderwijsruimten met de voorzieningen en faciliteiten die daar nu en in de toekomst bij passen? Hoe kunnen we met de financiële middelen die er zijn de uitstraling en de inrichting aan laten sluiten bij de manier van werken en bij de merkidentiteit van de organisatie?

Samen met de organisatie en de medewerkers zorgen wij voor de ontwikkeling en implementatie van huisvesting die past bij de organisatie, de mensen en de financiële middelen die beschikbaar zijn. LSA neemt je stap voor stap mee om evenwicht te brengen in de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van huisvesting.