Organisatie advies

Organisaties zijn continu in ontwikkeling en onderhevig aan hun context waardoor veranderingen geleidelijk ontstaan, maar soms ook explosief – denk aan een fusie of de Covid-19 pandemie. Het maakt dat organisaties constant ontwikkelen, ambities verleggen of doelen (bij)stellen. Medewerkers ontwikkelen en werkprocessen veranderen in lijn met maatschappelijke of bestuurlijke veranderingen. Dit heeft impact op de wijze waarop bedrijven zich organiseren en daarmee op de wijze waarop zij ondersteund kunnen worden door huisvesting.

LSA ziet een directe relatie tussen de context van de organisatie, de primaire werkprocessen en de vertaling daarvan in de huisvesting. De fysieke en digitale omgeving, de facilitaire dienstverlening en de normen en gedragingen van de gebruikers moeten op elkaar worden afgestemd. Het is onze uitdaging om de balans tussen organisatiedoelen, medewerkersbehoeften en passende huisvesting te brengen.

Als geen ander weten wij hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de ’zachte kant’ van verandering bij een huisvestingstraject. Een succesvol huisvestingsadvies of project valt of staat met de aandacht voor en betrokkenheid van de organisatie die gebruik zal maken van de nieuwe of andere (werk)omgeving. Wij zien dat huisvestingstrajecten en bijbehorende veranderingstrajecten impact hebben op:

Organisatie niveau: visie, ambitie, doelen – strategie & management
Individueel niveau: medewerker, gedrag, werkroutine – de eindgebruiker

Het is belangrijk om huisvesting en met name de verandering en aanpak aan te laten sluiten op beide niveaus.