Projectmanagement

Voor het succesvol implementeren van de nieuwe omgevingen begeleiden wij organisaties van idee tot en met ingebruikname. LSa helpt opdrachtgevers bij het projectmanagement van renovatie-, nieuwbouw- en inrichtingsprojecten.

Het betrekken van de organisatie bij de implementatie is voor LSa een vanzelfsprekendheid. Hierdoor zorgen we niet alleen voor een succesvol project, maar ook voor tevreden medewerkers, studenten, leerlingen en bezoekers die graag in de nieuwe omgeving aan de slag gaan.

Voor het succesvolle eindresultaat zetten wij onze kennis en expertise in als het gaat om bijvoorbeeld het aansturen van projectteams en ontwerpteams en om te komen tot investeringsvoorstellen. Wij hebben de ervaring in het begeleiden van projecten van initiatief tot en met oplevering en ingebruikname. Dit doen we door het opstellen van een ambitiedocument, een programma van eisen, een projectplan, een kostenraming en planningen.

In onze aanpak is het van belang om de omgeving, het team en de organisatie intensief te betrekken, te enthousiasmeren en te stimuleren om mee te doen in dit project.