Opdrachtgever: TNO Corporate Real Estate & Facilities
Locatie: Groningen

TNO Groningen

Omdat de oude huisvesting niet meer voldeed aan de wensen, is TNO verhuisd naar een nieuwe locatie op de Zernike Campus in Groningen. Het multi-tenant gebouw biedt de gebruikers algemene faciliteiten zoals de entree, vergaderruimten, toiletten, zitjes en een pantry op de begane grond.

Integraal verantwoordelijk voor de nieuwe werkomgeving

LSA heeft in samenwerking met Suzanne Ontwerpt een schetsontwerp en definitief ontwerp inclusief kostenraming gemaakt op basis van een WPA-onderzoek, de input van medewerkers en herijkte kaders. Tijdens het vervolgproces is in de uitvoering samengewerkt met de ontwikkelaar, de aannemer, installateurs en overige betrokkenen. LSA is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van deze nieuwe kantooromgeving van TNO in Groningen. Dit houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de bouw en dat alle benodigde hard- en soft services zijn ingeregeld. Deze services zijn in nauwe samenwerking met TNO en verschillende leveranciers vormgegeven.

Naast het huisvestingsadvies en projectmanagement is LSA ook gevraagd om de gebruiker mee te nemen in het proces naar de nieuwe werkomgeving. Samen met TNO hebben we diverse sessies georganiseerd zoals een themasessie Identiteit & Uitstraling voor de nieuwe werkomgeving, een Nieuwbouwcafé, bouwbezoeken en een werkafspraken sessie. Dit met als doel om draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat TNO optimaal gebruik kan maken van de nieuwe werkomgeving.

Resultaten

  • Een herijkt ruimtelijk functioneel Programma van Eisen inclusief ruimtebehoefte
  • Snelle totstandkoming van een gedragen ontwerp
  • Draagvlak gecreëerd bij medewerkers om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe werkomgeving

“Dankzij de goede leiding en begeleiding door LSA in dit project, en het prachtige ontwerp van Suzanne Ontwerpt, hebben we een werkomgeving gerealiseerd waar onze medewerkers met veel plezier komen. Doordat het gebruikerstraject midden in de lockdown doorlopen moest worden, was de uitdaging om tot een passende werkomgeving te komen groot. Des te bijzonderder hoe goed alle keuzes hebben uitgepakt. De zeer soepele samenwerking met LSA is hierin cruciaal geweest.”

Job Oostveen - Locatiemanager TNO