Hoog beveiligde omgeving

Er zijn organisaties waarbij voor huisvesting hoge eisen worden gesteld aan beveiliging, vanwege specifieke processen of primaire processen van deze organisaties of juist vanwege gevoeligheid van informatie waarmee gewerkt wordt. Deze omgevingen zien wij vaak in combinatie met onderzoek-, en werkomgevingen. De zware eisen in een hoog beveiligde omgeving uiten zich zowel organisatorisch, digitaal als fysiek. We ontwikkelen deze omgevingen daarom altijd integraal volgens de OBE methode: we brengen de Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische maatregelen in beeld. 

Wij maken bij hoog beveiligde omgevingen het verschil doordat huisvesting zich nog steker dan bij andere omgevingen kenmerkt in diverse zoneringen met verschillende beveiligingsschillen. Enerzijds worden bouwkundige aanpassingen vereist en anderzijds vraagt dit extra expertise op het gebied van vlekkenplannen, indelingsplannen, logistieke stromen die hierop moeten worden aangepast. Ook locatie specifieke (hoog beveiligde) samenwerking- of projectruimtes vraagt extra eisen waar LSa veel kennis en ervaring in heeft opgedaan, zoals niveau van rubriceringen, te beschermen belangen, weerstandsklassen en Tempest eisen (RF).

“Hoog beveiligde omgevingen zijn complexer omdat je continu moet stilstaan bij het delen van informatie en aanvullende specificaties in bijvoorbeeld de toegang tot het gebouw. Ook vinden overleggen vaker op locatie plaats in verband met de gevoeligheid.”

Femke van Haaften-Hamelink
Adviseur/projectmanager

LSa biedt voor organisaties met een hoog beveiligde omgeving de kennis en ervaring die nodig is voor zowel de realisatie en implementatie van een hoog beveiligde ruimten of gehele gebouwen tot het renoveren van omgevingen met diverse beveiligingszoneringen. We hanteren een integrale benadering in projecten, waarbij onze diensten variëren van het adviseren op strategisch niveau tot het voeren van projectmanagement tot oplevering van een (deel van een) gebouw. 

"We helpen organisaties waarbij voor huisvesting hoge eisen worden gesteld aan beveiliging, vanwege specifieke processen of primaire processen of vanwege gevoeligheid van informatie waarmee gewerkt wordt."

Matthijs de Weerd - Projectmanager