Stimulerende werkomgeving

Een werkomgeving gaat allang niet meer alleen om het kantoor waar men werkt. Het is een omgeving die bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelen en waarin gebruikers gefaciliteerd en geïnspireerd worden. En het werk? Dat kun je op allerlei plekken en manieren uitvoeren.

Door de toenemende technologische en organisatorische mogelijkheden verandert de wijze waarop er individueel of in teamverband wordt samengewerkt. Dit heeft grote gevolgen voor de huisvesting, IT, gedrag van het individu en leiders, (merk)beleving en communicatie. Anders gezegd vormen de 5b’s (bricks, bytes, behavior, branding, broadcast) de pijlers binnen een stimulerende kantoorwerkomgeving.

Voor sommige organisaties blijft het kantoor de primaire werkplek, aangevuld met de mogelijkheid om thuis te werken. Andere organisaties veranderen hun visie en zien de thuiswerkplek als primaire werklocatie, waarbij je alleen naar kantoor komt om samen te werken of voor overleg. De huidige ontwikkelingen laten steeds meer een mix zien van verschillende werkconcepten. Het zijn vraagstukken met een grote impact op organisaties, die hoog op de strategische agenda staan.

LSa helpt in de begeleiding van dit gehele proces, of biedt juist heel specifiek expertise op één van de 5 pijlers. We dragen bij aan gezonde en stimulerende werkomgevingen die aansluiten bij de organisatiedoelen én bij de wensen van de gebruikers.

"Door de eindgebruiker bij het huisvestingsproces te betrekken en hun wensen in kaart te brengen, werken we aan oplossingen voor de organisatie én de gebruiker."

Daniel Mestebeld