Innovatieve onderzoeksomgeving

In organisaties waar kennis en het doen van onderzoek centraal staat, is het primaire proces onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Onderzoeken, testen, experimenteren en leren vragen om een omgeving waarin veilig en innovatief gewerkt kan worden.

Kennis gedreven organisaties zijn gericht op het verbeteren van een maatschappelijk waarde en het creëren van innovatie voor de samenleving. Om dit te kunnen doen, ontkomen deze organisaties er niet aan om onderzoeksomgevingen aan te laten sluiten bij de meest moderne, digitale en innovatie ontwikkelingen.

Afhankelijk van het type onderzoek vragen deze organisaties specifieke voorzieningen in de huisvesting, variërend van laboratoria,  testruimten tot specifieke projectruimtes met bijvoorbeeld zwaar uitgeruste IT faciliteiten.  

Wij maken het verschil door als verbinder tussen opdrachtgever, gebruiker en realisatie van de onderzoeksomgeving op te treden. We begeleiden projecten van idee tot en met ingebruikname en leggen daar enerzijds focus op het organisatieadvies, huisvestingsadvies als integraal projectmanagement en betrekken en begeleiden de gebruikers.

We werken aan passende oplossingen voor de specialistische omgevingen. Wij brengen onze ruime ervaring en specifieke kennis van het huisvesten van werk-, leer-, onderzoek- en laboratoria graag in en combineren dat met de kennis over medische gebouwen met speciale uitgangspunten voor de gezondheidszorg en relevante wet- en regelgeving.

"In organisaties waar kennis en het doen van onderzoek centraal staat, is het primaire proces onlosmakelijk verbonden met de omgeving. "

Dennis Stout