Opdrachtgever: CVO
Locatie: Rotterdam en omgeving

CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs)

CVO is een vereniging die sinds 1898 christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken aanbiedt. CVO wordt momenteel gevormd door zeven scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal 37 scholen. CVO heeft LSA gevraagd om voor deze portefeuille een strategisch huisvestingsplan op te stellen.

Strategisch huisvestingsplan

Het strategisch huisvestingsplan sluit aan op de algemene strategie van CVO en ondersteunt de visie ‘Onderwijs voor het leven’ van CVO, waarin de ambitie wordt aangegeven die de scholen hebben vertaald in eigen doelen en resultaten.

Het strategisch huisvestingsplan biedt handvaten aan het bestuur bij besluitvorming over de onderwijshuisvesting en is een leidraad voor de gesprekken met de Algemene Directies van de scholen en met verschillende gemeenten over de integrale huisvestingsplannen. Het plan is toekomstgericht en sluit aan op de algemene strategie van CVO en ondersteunt de onderwijsvisie. Op basis van interne en externe analyses is de huisvestingsvisie van CVO geformuleerd. Tevens is per scholengroep de ambitie onderzocht en vertaald in doelen en resultaten. Dit heeft geleid tot een huisvestingsstrategie voor de komende jaren.

Resultaten

  • Strategisch kader voor de huisvesting, aansluitend op de organisatiestrategie en visie op het onderwijs
  • Dashboard met inzicht in de huidige huisvestingssituatie en de benodigde veranderopgaven
  • Aanbevelingen om de vastgoedsturing en structuur binnen CVO te optimaliseren

‘’Met het strategisch huisvestingsplan wordt integraal inzicht verkregen in de gewenste en geëiste huisvesting voor het voortgezet onderwijs.’’

Iris Jongeneel - Adviseur/projectmanager