Opdrachtgever: TNO CORPORATE REAL ESTATE & FACILITIES
Locatie: Delft

TNO Bouwinnovatie Lab Delft

Het TNO MEC-LAB op de Bakemastraat in Delft van de TNO unit BI&M (Bouw, Infra en Maritiem) moest worden verplaatst vanwege afspraken over de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar om op de locatie woningen te bouwen. Tegelijkertijd is het SD-lab van dezelfde TNO unit op de Pieter Calandweg in Delft te krap geworden voor de vele succesvolle onderzoeksactiviteiten die er plaatsvinden en worden ook onderdelen hiervan in het nieuw te bouwen lab meegenomen, zodat er weer wat ruimte ontstaat in het SD-lab.

Met de TU Delft zijn afspraken gemaakt om het nieuwe MEC-lab op de TU Delft Campus-Zuid te realiseren als onderdeel van de ontwikkeling van dit gebied en hiermee tevens de samenwerking tussen TNO en TU Delft te versterken. De TU Delft werkt voor de gebiedsontwikkeling samen met ASR. ASR heeft het Dutch Science Park Fund opgericht en maakt het daarmee mogelijk om te investeren in commercieel te exploiteren vastgoed op Nederlandse science parken. Deze unieke locaties in de portefeuille bieden een stabiel investeringsklimaat dankzij sterke ecosystemen met vooraanstaande Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en andere commerciële activiteiten.

TNO heeft LSA gevraagd om namens TNO het projectmanagement uit te voeren voor de nieuwbouw van het nieuwe MEC-lab (na de oplevering hernoemd tot Bouwinnovatie Lab) en het proces vanuit TNO te begeleiden.

Het nieuwe TNO Bouwinnovatie lab

Het nieuwe lab is duurzaam en circulair gebouwd (onderdelen van het oude lab zijn hergebruikt) en biedt onderdak aan geavanceerde onderzoeksfaciliteiten om innovaties te ontwikkelen en onderzoek te doen op het gebied van bouwmaterialen, klimaatsystemen en constructies. Het huisvest onder meer het Heat Pump Application Centre, een unieke faciliteit met klimaatkamers – de eerste in zijn soort in Europa – waar warmtepompen, ventilatiesystemen met warmterugwinning onder nagebootste praktijkomstandigheden worden getest. Daarbij kunnen ook isolatie, ventilatie en het gedrag van bewoners worden gesimuleerd.

Projectmanagement en procesbegeleiding

LSA heeft namens TNO het projectmanagement uitgevoerd voor dit nieuwe gebouw met de nadruk op het vertegenwoordigen van de TNO organisatie en haar gebruikers en de procesbegeleiding vanaf de start van de Programma van Eisen fase tot en met de oplevering, ingebruikname en nazorg. Dit in nauwe samenwerking met:

De 200 kantoormedewerkers van de TNO unit BI&M worden gehuisvest op de derde verdieping in het naastgelegen nieuw te bouwen accelerator gebouw NEXT!Delft, zodat in de nieuwe situatie kantoor- en lab faciliteiten naast elkaar liggen en de onderlinge samenwerking versterken. Ook voor de realisatie van het TNO inbouwpakket in het NEXT!Delft gebouw voert LSA namens TNO het Projectmanagement uit en heeft LSa het nieuwe hybride werkplekconcept ontwikkeld.

Resultaten

  • Intensieve begeleiding van organisatie en gebruikers
  • Duurzaam en circulair gebouw
  • Toekomstbestendige huisvesting

In het nieuwe state-of-the-art Bouwinnovatie Lab doet TNO toegepast onderzoek naar innovaties op het gebied van bouwmaterialen, klimaatsystemen en constructies.