Opdrachtgever: Gemeente Doesburg
Locatie: Doesburg

Gemeente Doesburg

In 2020 heeft de gemeente Doesburg een Strategische Koers Vastgoed vastgesteld, waarin een afwegingskader is gemaakt hoe beleidsmatig en financieel afwegingen gemaakt kunnen worden rondom gebouwen en benodigde investeringen. De publieke functies waren daarbij nog verspreid over de stad en niet voldoende bereikbaar en toegankelijk. Om dit te verbeteren is LSA gevraagd te onderzoeken hoe de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting verbeterd kan worden. Dit bestond uit een haalbaarheidsstudie voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. 

Huisvestingsanalyse ambtelijke organisatie

De gemeente heeft meerdere panden in huur en eigendom waarin zij gehuisvest is. In het onderzoek zijn in een compact kernteam de wensen en eisen opgehaald van de verschillende gebruikers en is gekeken naar de staat van de panden. De uitwerking tussen vraag en aanbod leverde inzichten op voor het College, waardoor zij meer beeld kregen bij de haalbaarheid van de nog te maken keuzes.

Samen met de gemeente zijn de ambitieniveaus en kaders uitgewerkt, waarna een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld is. Voor de invulling van mogelijkheden zijn door LSA verschillende scenario’s en bijbehorende inpassingsstudies en kostenramingen uitgewerkt om voor het College duidelijk te maken wat de keuzes en bijbehorende consequenties zijn. Om het geheel te ondersteunen heeft LSa ook diverse 3d visualisaties gemaakt van eventuele toekomstige ontwerpen.

Een ander belangrijk vraagstuk betreft de verbetering van het klimaat en werkomgeving van het stadhuis, met daarbij de mogelijkheid om in de toekomst de samenwerking met andere publieke en openbare functies te verbeteren.

Resultaten

  • Uitgewerkte huisvestingsscenario’s inclusief haalbaarheidsstudie
  • Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen
  • Inzicht in mogelijkheden van de panden, passend bij de ambities van de gemeente

“Ik heb de samenwerking zeer prettig en deskundig gevonden. Het onderzoek van LSA heeft ons laten nadenken over mogelijkheden en alternatieven.”

Marinus Lenselink - Beleidsadviseur en Projectleider gemeente Diemen