o2-labgebouw
Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam
Locatie: Amsterdam

O|2 Labgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Het O|2 Labgebouw is een van de eerste gebouwen in academisch Nederland dat is ontwikkeld voor het onderzoeksthema Human Life Sciences. Hier werken wetenschappers van de VU en Amsterdam UMC aan maatschappelijke vraagstukken in een mix van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek, waar huidige en komende generaties profijt van zullen hebben, zoals Tuberculose en Alzheimeronderzoek. In het gebouw zijn biochemische labs, synthese labs, een radionucliden lab en een ML-III lab aanwezig. Hier wordt onder andere onderzoek gedaan naar de resistentie van bacteriën.

In het gebouw maken onderzoekers gebruik van een state-of-the-art onderzoek infrastructuur waarbij ook samenwerkingspartners kantoor- en laboratoriumvoorzieningen kunnen huren. Dit draagt bij aan efficiënt gebruik van kostbare researchvoorzieningen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De laboratoria hebben een hoge mate van flexibiliteit.

Projectmanagement

LSA heeft voor het O|2 Labgebouw het projectmanagement verricht van ontwerp, aanbesteding, realisatie en oplevering.

De fraaie trackrecord van de samenwerking maakt dat voor het ontwikkelen van vastgoed, realiseren en beheren bij de VU over de jaren een rol is geweest voor LSA. De samenwerking tussen de LSA en VU gaat terug van 2002 tot en met heden.  

Video: VU Amsterdam

Resultaten

  • Passende, gebruiksvriendelijke inrichting van het gebouw
  • Adviezen en tools voor optimale werkprocessen voor diverse gebruikers: medewerkers, docenten en onderzoekers

“Wij hebben de VU Amsterdam bij de vormgeving en ingebruikname van de werkomgeving adviezen en tools meegegeven om de werkprocessen van faculteiten en diensten te optimaliseren. Dit is nu de VU brede standaard geworden.”

Joost Bonnema - Adviseur/projectmanager