Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Locatie: Utrecht

Universiteit Utrecht

In 2019 heeft Universiteit Utrecht het Strategisch Huisvestingsplan vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en kaders voor de huisvesting van de verschillende faculteiten vastgelegd. Als uitwerking van het plan is voor de faculteit Diergeneeskunde een integraal huisvestingplan opgesteld. Hierin is beschreven hoe de ambities van de faculteit kunnen worden bereikt en ondersteund door een goede combinatie van bestaande huisvesting en nieuwbouw. Samenhang en verbinding tussen disciplines onderwijs, onderzoek en patiƫntenzorg staan daarbij centraal.

Huisvestingsmanagement binnen
onderwijs- en onderzoeksomgevingen

LSA is ingeschakeld voor de ondersteuning van de huisvestingsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de huisvestingsplannen bij de faculteit Diergeneeskunde. Het betreft hier om te beginnen twee projecten:

 1. Renovatie voor twee gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde

  De kantoorwerkomgeving in het Prof. dr. H. Jakob- en Willem C. Schimmel gebouw wordt verbouwd van een traditionele werkomgeving naar een omgeving met een Activiteit Gerelateerd werkplekconcept. De klinieken en operatiekamers van het departement Clinical Sciences blijven hierbij buiten beschouwing.

  LSA is de brug tussen gebruiker en project. In de definitiefase hebben wij de gebruikers begeleid in de vorm van werkgroepen. Wensen en eisen zijn opgehaald en vertaald richting het project. In de ontwerpfase toetst LSA, aan de hand van het Programma van Eisen, het ontwerp en stemmen wij af met de werkgroepen.

 2. Optimalisatie gebouw Nieuw Gildestein

  Het gebouw Nieuw Gildestein wordt eind 2028 gesloopt. Tot die tijd heeft het gebouw een belangrijke functie wat betreft het huisvesten van diverse afdelingen die tijdelijke huisvesting krijgen in het gebouw. De afdeling Landbouwhuisdieren (LBH) is een van deze afdelingen. Het huidige pand wordt gesloopt en vervangen door een nieuw faculteitsgebouw. In de tussentijd zal LBH gebruik maken van de kantooromgeving in Nieuw Gildestein.

  Het vraagt om een integrale aanpak om huidige en nieuwe bewoners tot eind 2028 een prettige werkomgeving te bieden. In de definitiefase is informatie opgehaald bij de gebruikers door middel van het organiseren van werkgroepen. De output van deze werkgroepen is vertaald naar bruikbare informatie voor het projectteam en verwerkt in de vorm van een Programma van Eisen en een inpassingstudie.

Resultaten

 • Integrale aanpak
 • Een Programma van Eisen en een inpassingstudie
 • Betrokken gebruikers door het organiseren van werkgroepen