Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Locatie: Utrecht

Universiteit Utrecht

In 2019 heeft Universiteit Utrecht het Strategisch Huisvestingsplan vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en kaders voor de huisvesting van de verschillende faculteiten vastgelegd. Als uitwerking van het plan is voor de faculteit Diergeneeskunde een integraal huisvestingplan opgesteld. Hierin is beschreven hoe de ambities van de faculteit kunnen worden bereikt en ondersteund door een goede combinatie van bestaande huisvesting en nieuwbouw. Samenhang en verbinding tussen disciplines onderwijs, onderzoek en pati├źntenzorg staan daarbij centraal.

Huisvestingsmanagement binnen
onderwijs- en onderzoeksomgevingen

LSa is ingeschakeld voor de ondersteuning van de huisvestingsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de huisvestingsplannen bij de faculteit Diergeneeskunde. Het betreft hier om te beginnen twee projecten:

  • een renovatietraject voor het Jakob en Schimmelgebouw
  • een verhuisbeweging van het Marinus de Bruijn gebouw naar het gebouw Nieuw Gildestein

In de definitiefase is informatie opgehaald bij de gebruikers van de gebouwen door middel van het organiseren van werkgroepen. De output van deze werkgroepen is vertaald naar bruikbare informatie voor het projectteam en verwerkt in de vorm van een Programma van Eisen en een inpassingstudie.

Resultaten

  • Een Programma van Eisen en een inpassingstudie
  • Betrokken gebruikers door het organiseren van werkgroepen