Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam
Locatie: Amsterdam

Transitorium Vrije Universiteit Amsterdam

Eén van de programma’s waar LSA bij de Vrije Universiteit Amsterdam aan heeft gewerkt, is het verzorgen van programmamanagement en de rol van huisvestingsadviseur voor het ‘Programma inzet Transitorium’, bestaande uit diverse deelprojecten. Het grootste deelproject van het programma betreft het Transitorium gebouw met de vernieuwing en implementatie van een HNW werkconcept voor een organisatie van een omvang van 450 fte.

Als programmamanager was LSA verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak bij de gebruikers, het organiseren van ontwerptraject/conceptvorming, voorbereiden besluitvorming, inzet en aansturing teamleden en oprichten van de projectstructuur. Maar ook: inrichten budgetten, financiële bewaking, realiseren van dit programma, nazorg en uiteindelijk de overdracht naar regulier beheer. De programmamanager heeft besluitvorming voorbereid en verantwoording afgelegd aan dienst FCO als opdrachtgever, de stakeholders binnen de afdelingen van FCO en de stakeholders van de nieuwe gebruikers van het gerenoveerde gebouw.

Nieuwe inrichting
in een ander gebouw

Het ’Programma inzet Transitorium’ betreft het opnieuw oplever-gereed maken van het aangehuurde Metropolitan gebouw en het huisvesten van de diverse gebruikers naar een nieuw ingerichte werkomgeving in een ander gebouw. Hieronder viel onder andere de opstart en lange termijn planning van de centrale archieven, uithuizen van LABS van het netwerkinstituut, verhuizen en huisvesten van het taalcentrum UCGB en drie diensten van de VU. De vier grootste gebruikers uit het Metropolitian gebouw zijn de diensten HRMAM, IT en FIN die verhuisd zijn naar het Transitorium gebouw. Het UCGB (onderwijs) is verhuisd naar het hoofdgebouw. Voordat de diensten HRMAM, IT en FIN (en later FCO) in het Transitorium introkken, werd in het gebouw een aanpassing van bestaande indeling voor het aanbod aan werkpleksoorten en een vernieuwing van het werkconcept gerealiseerd. Om deze kwaliteitsslag te realiseren, was een beperkt budget beschikbaar. Voor en tijdens de verbouwing van het Transitorium vond afstemming plaats met de voorgaande gebruiker de faculteit FGB en voor de onderwijsvoorzieningen in de kelder.

LSA heeft een projectteam aangestuurd met IT, facilitair en toegangsbeheer om een verhuis- en ingebruiknameplan te maken en uit te voeren, waardoor de nieuwe werkomgeving met IT en meubilair tijdig gereed waren. Na de nazorg periode, onder leiding van de programmamanager en het projectteam is het project succesvol en naar tevredenheid overgedragen aan de dienst IT, vastgoedbeheer en services van FCO.

Resultaten

  • Communicatieplan voor het informeren van de medewerkers en projectbetrokkenen
  • Samenwerken en ontmoeten van de nieuwe gebruikers met werkconcept, huisvesting en inrichting
  • Succesvol proces binnen het budget en de beschikbare uitvoeringstijd

“De nieuwe gebruikers in het Transitorium kijken met tevredenheid terug op de voorbereiding, planvorming, verbouwperiode, verhuizing, het in gebruik nemen van hun nieuwe werkomgeving, communicatie en de geboden nazorg.”

Joost Bonnema - Adviseur/projectmanager