Opdrachtgever: TNO Corporate Real Estate & Facilities
Locatie: Den Haag

TNO New Babylon Den Haag

Het hoofdkantoor van TNO zit sinds 2015 in gebouw New Babylon in Den Haag. TNO is altijd in ontwikkeling, zowel als organisatie als op huisvestingsvlak. Daarom is in 2019 aan LSA gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor het analyseren van de werkomgeving en deze te evalueren bij de gebruikers. Daarnaast zijn de wenselijke optimaliseringsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt, waaronder het gedragscomponent behorende bij het kantoorconcept. Het flexibele kantoorconcept moest hierbij gehandhaafd blijven. LSA heeft als workplace consultant een analyserapport opgesteld.

Analyse en optimalisering
kantoorconcept

De medewerkers van TNO zijn hoogopgeleide professionals met veel autonomie. Voor de evaluatie van het geïmplementeerde kantoorconcept is het van belang om naast het ophalen van een eventueel wensenlijstje, de inrichting van hun werkprocessen te begrijpen. Zij zijn namelijk expert in hun eigen primaire processen en werkwijze. Zij weten het beste waarom zij hun werkzaamheden hebben ingericht zoals dat het geval is.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met het management en met medewerkers over hun werkproces, hun werkplek en het type medewerkers. Alle wensen en behoeften zijn verwerkt in het kantoorconcept.

Resultaten

  • Analyserapport van het kantoorconcept met optimalisatiemogelijkheden
  • Gedetailleerd inzicht in de wensen en behoeften van management en medewerkers

“Hoe essentieel het is om het primair proces van een organisatie te begrijpen om een passend werkplekconcept te kunnen ontwikkelen, werd tijdens dit project weer bevestigd.”

Dennis Stout