contact

Neem contact met ons op.

Onze aanpak

Een gesprek met de opdrachtgever vormt de start van onze dienstverlening. Dan hebben we het over de vraag, de beoogde resultaten, de scope, onze aanpak en planning.

Samenwerking

Welke interne medewerkers worden betrokken en hoe doen we dat? Op basis van deze gegevens stellen wij een team samen met uw en onze medewerkers, voor een optimale samenwerking.

Analyse, ontwerp en implementatie

Dan volgt een grondige analyse van de vraagstelling en een verkenning van mogelijkheden. Het verschil tussen die twee, de zogenaamde kloofanalyse, is de basis voor een oplossing, een ontwerp en ook voor een strak geregisseerd implementatietraject.

Rapportage, presentatie en besluitvorming

Wij zien het als onze taak er voor te zorgen dat op het juiste moment in het proces besluiten worden genomen op basis van strakke rapportages of presentaties. Gedurende het gehele proces houden we onze opdrachtgever uiteraard op de hoogte van onze vorderingen.

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken en vormen een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Deze aandacht komt tegenwoordig steeds meer voort uit de wens van organisaties blijvend bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarnaast weten we dat MVO en duurzaamheid meerwaarde bieden voor de eigen organisatie in termen van imago, kostenbesparingen en medewerkerstevredenheid.

Er is een brede maatschappelijke ambitie om duurzaam te zijn, maar regelmatig ervaren opdrachtgevers het als lastig om in bedrijfsvoering en (huisvestings)projecten concreet te worden. Laanbroek Schoeman adviseurs kan u daarbij helpen. We beschikken over kennis en ervaring omtrent energieneutraal, circulariteit en duurzaamheid, maar houden u ook de spiegel der realiteit voor.

Is het voor het milieu en de maatschappij "beter" om een bestaand pand te slopen voor nieuwbouw of is het milieu wellicht meer gebaat bij bijvoorbeeld revitalisatie? Is het vanuit de cradle-to-cradle gedachte voor het milieu beter om schone energie in een ineffectief gebouw te verspillen of komt de focus op het beperken van het gebruik van energie in een effectief optimaal ge├»soleerd gebouw?

Een actuele vraag van onze klanten betreft ook het aanvragen en onderhouden van een label. Inmiddels zijn verschillende "Green Labels" geïntroduceerd: wij helpen u om door de bomen het bos te zien.