contact

Neem contact met ons op.

Onze aanpak

Onze dienstverlening start met een gesprek met de opdrachtgever. Dan hebben we het over de beoogde resultaten, de scope, onze aanpak en planning.

Participatie

Welke interne medewerkers worden betrokken en hoe moet dat gebeuren? Op basis van deze gegevens stellen wij een team samen met uw en onze medewerkers.

Analyse, ontwerp en implementatie

Dan volgt een grondige analyse van de vraagstelling en een verkenning van mogelijkheden. Het verschil tussen die twee, de zogenaamde kloofanalyse, is de motor tot een oplossing of een ontwerp en ook voor een strak geregisseerd implementatietraject.

Rapportage, presentatie en besluitvorming

Wij zien het als onze taak er voor te zorgen dat op het juiste moment in het proces besluiten worden genomen op basis van strakke rapportages of presentaties. Gedurende het gehele proces houden we onze opdrachtgever uiteraard op de hoogte van onze vorderingen.

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid krijgen binnen organisaties steeds meer aandacht en vormen daarbij dus een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Deze aandacht komt voort uit aangescherpte wet- en regelgeving, maar ook uit de wens van organisaties blijvend bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarnaast weten we dat MVO en duurzaamheid meerwaarde bieden voor de eigen organisatie in termen van imago, kostenbesparingen en medewerkerstevredenheid.

Er is een brede maatschappelijke ambitie om duurzaam te zijn, maar het is lastig om in bedrijfsvoering en (huisvestings)projecten concreet te worden. Laanbroek Schoeman adviseurs kan u daarbij ondersteunen. We beschikken over kennis en ervaring omtrent energiezuinigheid en duurzaamheid, maar houden u ook de spiegel der realiteit voor.

Is het voor het milieu en de maatschappij "beter" om een bestaand pand te slopen voor nieuwbouw of is het milieu wellicht meer gebaat bij bijvoorbeeld revitalisatie? Is het vanuit de cradle-to-cradle gedachte voor het milieu beter om schone energie in een ineffectief gebouw te verspillen of komt de focus op het beperken van het gebruik van vuile energie in een effectief optimaal ge├»soleerd gebouw?

Een actuele vraag van onze klanten betreft ook het aanvragen en onderhouden van een label. Inmiddels zijn verschillende "Green Labels" geïntroduceerd: wij helpen u om door de bomen het bos te zien.